คำแปล Descent of the Rogue Deity

posted on 12 Apr 2017 09:47 by hok2322541

最強の敵「チーム・ディフライダー」襲来!!
SPクランパック

ボックス&カートン購入特典

PR-0589 (Sample)

New Style Blaster, Llew

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เลือก "Blaster Blade" ในดร็อป 1 ใบเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

[CONT](RC/GC):ถ้าเรามีแวนเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 และ "Intercept".

?

Royal Paladin / ? / United Sanctuary

Critical

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล]เลือก "Royal Paladin" ของเรา 1 มากสุดใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

?

Nubatama / ? / Dragon Empire

Critical

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] CC (1).

File:PR-0524.png

Dark Knight of Nightmareland

Dark Irregulars / Demon / Dark Zone

Critical

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล]เลือก "Dark Irregulars" ของเรา 1 มากสุดใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

คำแปล Ruler of the Evil-eye

posted on 12 Apr 2017 09:46 by hok2322541

「支配」を持った新たな「シラヌイ」を収録!!

Demon Stealth Dragon, Shiranui "Oboro"

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC):ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราเราสามารถเลือกดรอปของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบถ้าเลือกคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในช่วงจบเทิร์นนี้รีไทร์การ์ดใบนั้น.

?

「忍獣 カタリギツネ」

Stealth Beast, Katarigitsune

Nubatama / Warbeast / Dragon Empire

-

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 3 บนมือ 1 ใบแสดงการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ด "Shiranui" เกรด 3 จากในเด็คมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็คแล้วเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](Hand):ในช่วงที่เราจะทำการทิ้งคอสเพื่อ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

คำแปล Fighters Collection 2017

posted on 26 Feb 2017 00:14 by hok2322541

Divine Knight of Condensed Light, Olbius Avalon GR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดจากในเด็คมากสุด 5 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+4000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 แล้วสับเด็ค.

Chief Deity of the Heavens, Amaterasu GR

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB 1] ดูท็อปของเรา 5 ใบแล้วนำมากสุด 3 ใบจากที่ดูขึ้นมือนำที่เหลือไปไว้บนท็อปโดยสามารถเรียงได้แล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) Oracle :เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้ทริกเกอร์ในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+5000.".

Black Seraph, Vellator Terminal GR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

Stride

Rescue - [AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนการ์ดในดาเมจของเราและถ้าเลือกดาเมจของเรามากสุด 5 ใบฮีลการ์ดใบที่เลือกและเลือกแวนของเรา 1 ใบทำดาเมจกับการ์ดใบที่เลือกตามจำนวนการ์ดที่เราฮีลด้วยเท็คนี้.

Dark Knight, Irgun Welt GR

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB (1)] เลือกเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกยูนิตเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็คตามจำนวนเรียร์ที่เรารีไทร์ไปคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+15000 และเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนเรียร์ที่เราคอลมาด้วยเท็คนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือกและสับเด็ค.

Golden Knight of Links, Celtis Winner GR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 Unite :เมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกเรียร์ของเรามากสุด 4 ใบในเทิร์นนี้เรียร์ใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](RC):เมื่อจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์ดูท็อปของเรา 2 ใบนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+5000 และนำำที่เหลือ 1 ใบไปไว้ใต้เด็ค.".

Goddess of Conclusion, Pallas Athena GR

Genesis / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถ SB กี่ใบก็ได้แล้วในเทิร์นนี้เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนโซลที่เรา SB จากเท็คนี้ถ้าเรา SB 3 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.

Supreme Heavenly Emperor Dragon, Blazing Burst Dragon GR

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนรีไทร์เรียร์ของฝ่ายตรงข้ามทุกใบแล้วในเทิร์นนี้เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+10000 และถ้ารีไทร์ 3 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.

Rikudo Stealth Dragon, Rokushikirakan GR

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อฝ่ายตรงข้ามคอลยูนิตจากมือลง (GC) เราสามารถ CB (1) หรือ SB (1) ได้ถ้าทำฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือของตน 2 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

Destruction Tyrant, Volcaine Tyranno GR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC): Engorge

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อเรียร์ของเราถูกรีไทร์เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000.

Ambush Demon Stealth Dragon, Mandala Ryu-Ou GR

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-