คำแปล The AWAKENING ZOO

posted on 15 Oct 2017 22:36 by hok2322541

คำแปล Ultimate Stride

posted on 15 Oct 2017 22:34 by hok2322541

[AUTO](VC):[CB (1) - การ์ด "Celestial" ที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตของเรา] ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดในดาเมจ 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000 แล้วนำท็อปเด็ค 1 ใบลงดาเมจในสภาพหงายหน้า.

(Errata)

[AUTO](VC):[SB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit "Celestial" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดจากในเด็ค 1 ใบลงดาเมจในสภาพหงายหน้าแล้วเลือกการ์ดหงายหน้าในดาเมจ 1 ใบฮีลการ์ดใบที่เลือกแล้วสับเด็ค.

[ACT](RC/Hand):[ไบน์การ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้า] เลือกยูนิตหรือการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ของเรา 1 ใบอันล็อคการ์ดใบที่เลือกและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+2000.

(Errata)

[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็ค] ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Liberator" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ค่าคอสในการ Stride ครั้งต่อไปของเราจะกลายเป็น "[CB (1) - "Liberator"]" แทน.

(Errata)

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เลือกการ์ดในเซอร์เคิลของเรา 1 ใบที่ไม่ใช่ (VC) เราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Shadowstitch - [AUTO](VC/RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดเกรด 2 หรือเกรด 1 ในดร็อปของเรา 1 ใบแล้วนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับการ์ดใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) ช่องอื่นที่ไม่มียูนิตนี้อยู่และสับเด็คแล้วในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนั้นไปไว้ใต้เด็ค.

คำแปล Rondeau of Chaos & Salvation

posted on 15 Oct 2017 22:22 by hok2322541

Genesis Dragon, Harmonics Neo Messiah GR/SGR

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็นเผ่า "Messiah" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำอันล็อคการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ทุกใบและยูนิตของเราทุกใบที่ถูกอันล็อคด้วยเท็คนี้จะได้รับ [Power]+5000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกอันล็อคด้วยเท็คนี้แล้วถ้าอันล็อค 5 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดเกรด 1 หรือมากกว่าจากมือลง (GC) ได้.

Death Star-vader, Chaos Breaker Deluge GR/SGR