คำแปล Dragon King's Awakening

posted on 04 Jul 2017 22:03 by hok2322541

Shutdown Eradicator, Dokukakuji C

Narukami / Demon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีแวนเป็น "Eradicator" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](RC):[CB (1)] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่แวน "Eradicator" เกรด 3 หรือมากกว่าโจมตีและการโจมตีนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Air Elemental, Broorun

Cray Elemental / Elemental / -

-

[AUTO](RC):เมื่อฝ่ายตรงข้ามสับเด็คตนเองจากเท็คการ์ดฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และ "[CONT](RC/GC): Resist.". (การ์ดใบนี้ถือเป็นทุกแคลนและทุกเนชั่น)

Sleeve298

Goddess of Still Water, Ichikishima

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

Sleeve296

Awakened Dragon King, Luard GR/SGR

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

G-BT03-025

Sleeve297

Evil Eye Emperor, Shiranui "Mukuro"

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

BT01069 C

Sleeve299

Conquering Supreme Dragon, Dragonic Vanquisher "VBUSTER"

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

G-BT02-052

G-BT09-S18

Sleeve300

Chronodragon Gear Next

Gear Chronicle / Gear Dragon / Dark Zone

-

Sleeve301

Midsummer Flower Princess, Rieta

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

G-FC02-024

Protector Lotus Maiden of Yggdrasil Re

Dragonic Vanquisher G-BT12

Dragonic Vanquisher Re

G-CHB01-017

Steam Tamer, Arka Re

คำแปล Prismatic Divas

posted on 14 Jun 2017 11:24 by hok2322541

Perfect Performance, Ange GR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[CB (2) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเซอร์เคิลที่มีการ์ดอยู่ของทุกฝ่ายยกเว้น (VC) กี่ช่องก็ได้นำการ์ดทุกใบอยู่ในเซอร์เคิลที่เลือกขึ้นมือแล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกนำขึ้นมือจากเท็คนี้แล้วถ้าเรานำขึ้นมือ 5 ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบและถ้านำขี้นมือ 7 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ Drive+1.

Fantastic Passion☆, Pacifica GR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ด "Pacifica" บนมือ 3 ใบที่มีชื่อต่างกันแล้วแสดงการ์ดใบที่เลือกทั้งหมด] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำเรียร์ทุกใบของเราขึ้นมือและเลือกการ์ด "Pacifica" บนมือมากสุด 5 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้จะได้รับ [Power]+5000 และ "[CONT](RC) GB2 :ยูนิตนี้สามารถโจมตีแวนจากแถวหลังได้.".

Arcadia Star, Coral RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ด "Coral" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Coral" เลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือแล้วนำการ์ดจากในเด็ค 1 ใบเข้าโซลและเลือกเรียร์ของเราตามจำนวนการ์ด "Coral" ที่อยู่ในโซลในเทิร์นนี้เรียร์ใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 แล้วสับเด็ค.

Orient-PR♥ISM, Kaname RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone ที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้หงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "PR♥ISM" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ด "PRISM" จากบนมือมากสุด 2 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเราแล้วคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ไม่ซ้ำช่องกันถ้าเราคอล 3 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

Chouchou Headliner, Lapria RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหย้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone นำการ์ดใบที่เลือกทั้งหมดไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้แล้วจั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดที่เรานำไปไว้ใต้เด็คถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Chouchou" จั่วการ์ดอีก 1 ใบแล้วถ้าเราจั่วการ์ดทั้งหมด 4 ใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดบนมือมากสุด 5 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกัน.

Song of Gracious, Raindear RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-