คำแปล Fighters Collection 2017

posted on 26 Feb 2017 00:14 by hok2322541

例:ギアクロニクル

Singularity Protector, Lozenge Magus Apex RRR

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 2 ใบนำจากที่ดู 1 ใบขึ้นมือและนำอีก 1 ใบไปไว้ใต้เด็ค.

Witch Queen of Iniquity, Ierald RRR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์เกรด 1 หรือต่ำกว่าของเรามากสุด 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกลง (GC) ถ้านำลง (GC) 2 ใบจั่วการ์ด 1 ใบ.

Black Seraph, Eleleth

Black Seraph, Eleleth RRR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone.

Witch Queen of Big Achievement, Laurier RRR

Genesis / Human / United Sanctuary

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardain" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกนอมอลยูนิตที่มีเกรดเหมือนกันในดร็อปหรือโซล 2 ใบหรือมากกว่าถ้าเลือกการ์ด 3 ใบหรือมากกว่านำการ์ดใบที่เลือกกลับเข้าเด็คและในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่นำกลับเข้าเด็คด้วยเท็คนี้แล้วสับเด็ค.

Jinx Stealth Fiend, Zashikihime RRR

Nubatama / Ghost / Dragon Empire

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำฝ่ายตรงข้ามสามารถเลือกการ์ดบนมือของตนได้ 1 ใบฝ่ายตรงข้ามสามารถทิ้งการ์ดใบที่เลือกได้ถ้าไม่ทิ้งในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+20000.

Barrage Gigantic Cannon, Boorish Primer

Barrage Gigantic Cannon, Boorish Primer RRR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวนเซอร์เคิ้ลที่ว่างอยู่.

Ambush Demon Stealth Rogue, Shirahagino RRR

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตเกรด 3 หรือต่ำกว่าถูกรีไทร์จาก (GC) เราสามารถนำการ์ดเหล่านั้นไปไว้ใต้เด็คได้." แล้วยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Meteokaiser, Gandread RRR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิต CC (1).".

Oceanic Transformation, Atlantis Dolphin RRR

Dimension Police / Workeroid / Star Gate

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในแบทเทิ้ลที่แวนของฝ่ายตรงข้ามโจมตีเมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวนเรียร์ของเราและถ้ายูนิตนี้มี [Shield] เท่ากับ 30000 หรือมากกว่า CC (1)/SC (1).

Obstruction King, Terrible Linus

Obstruction King, Terrible Linus RRR

Spike Brothers / Orge / Dark Zone

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซลได้แล้วในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000 ตามจำนวนเซอร์เคิ้ลที่ว่างอยู่ 2 ช่อง.

Medicine of Discontinuation, Vincent RRR

Dark Irregulars / Human / Dark Zone

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (1) และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ต่อการ์ดในโซล 5 ใบ.

Best Sparkle, Sandy RRR

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ต่อการ์ด 2 ใบบนมือของเราแล้วเราสามารถ CB (1) ได้ถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Guard Leader of Sky and Water, Ioanes RRR

Aqua Force / Aquaroid / Magallanica

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบในเทิร์นนี้เรียร์ใบที่เลือกจะได้รับ "[CONT](RC): Resist" และ "[CONT](RC):ยูนิตนี้จะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้." แล้วยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวนเรียร์ที่เราเลือก.

Seven Stars Mutant Deity, Relish Lady RRR

Megacolony / Insect / Zoo

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในแบทเทิ้ลที่แวนของฝ่ายตรงข้ามโจมตีเมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 2 ใบเราสามารถ Rest การ์ดใบที่เลือกถ้า Rest 2 ใบเราจั่วการ์ด 1 ใบและ CC (1)/SC (1).

Boxed Daughter, Spangled RRR

Great Nature / High Beast / Zoo

-

G-Guardian

[AUTO] GB1 :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีเท็ค "G-Guardian" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์เดี้ยนเกรด 3 หรือต่ำกว่าของเรากี่ใบก็ได้แล้วในแบทเทิ้ลนี้การ์ดใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) จั่วการ์ด 1 ใบ.".

Lozenge Magus Fine RR

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

Heal

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Singularity Protector, Lozenge Magus Apex" จาก G-Zone เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Witch of Heresy, Ierald RR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

Heal

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Witch Queen of Iniquity, Ierald" จาก G-Zone เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

 

Black Medicine, Eleleth

Black Medicine, Eleleth RR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

Heal

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Black Seraph, Eleleth" จาก G-Zone ถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ในดาเมจ 1 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Witch of Big Bowls, Laurier RR

Genesis / Human / United Sanctuary

Heal

[AUTO]:เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Witch Queen of Big Achievement, Laurier" จาก G-Zone เราสามารถนำการ์ดใบนี้เข้าโซลได้.

Lucky Smile, Zashikihime RR

Nubatama / Ghost / Dragon Empire

Heal

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Jinx Stealth Fiend, Zashikihime" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Artillery Dragon, Flintankylo

Artillery Dragon, Flintankylo RR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

Heal

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Barrage Gigantic Cannon, Boorish Primer" จาก G-Zone เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Stealth Rogue of Secret Affair, Hagino RR

Murakumo / Demon / Dragon Empire

Heal

[AUTO]:เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Ambush Demon Stealth Rogue, Shirahagino" จาก G-Zone เลือกนอมอลยูนิตใบดร็อปของเรา 1 ใบเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คได้.

Extreme Battler, Ganseal RR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

Heal

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Meteokaiser, Gandread" ถ้าในดาเมจของเรามีการหงายหน้าอยู่ 1 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Saving Dolphin RR

Dimension Police / Workeroid / Star Gate

Heal

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อจ่ายเป็นค่าคอสในการคอล "Oceanic Transformation, Atlantis Dolphin" ถ้าในดาเมจของเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ 1 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Reserver Linus

Reserver Linus RR

Spike Brothers / Orge / Dark Zone

Heal

[AUTO]:เมื่อการ์ดใบ