คำแปล Neon Messiah

posted on 09 Nov 2014 21:43 by hok2322541
 
 
 
Light Origin Seeker, Alfred XIV RRR/SP/LR
 
Clan: Royal Paladin / Race: Human / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Blaster Blade" หรือ "Blaster Blade Seeker".
 
[CONT](VC):ในเทิร์นของเราถ้ายูนิตนี้ Legion อยู่ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนยูนิต "Seeker" บนสนามของเราแล้วถ้าเรามีเรียร์การ์ด 5 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.
 
[ACT](VC):[CB (2) - "Seeker"] นำการ์ด "Seeker" จากในเด็ค 1 ใบคอลลงช่อง (RC) และสับเด็ค.
 
 
 
Bluish Flame Liberator, Prominence Glare RRR/SP
 
Clan: Gold Paladin / Race: Cosmo Dragon / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Liberator of Destiny, Aglovale".
 
[AUTO](VC):[CB (1) & เลือก "Bluish Flame" บนมือของเรา 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อมียูนิตของเราคอลลงช่อง (RC) จากเด็คถ้ายูนิตนี้ Legion อยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจนจบเทิร์นนั้นยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 และ "[CONT](VC):ในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลยูนิตเกรด 1 หรือมากกว่าลงช่อง (GC) จากบนมือได้.".
 
[ACT](VC):[CB (1) & เลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 4 ใบนำ "Liberator" จากที่ดู 1 ใบคอลลงช่อง (RC) และนำการ์ดใบที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยที่สามารถเรียงได้. สกิลนี้สามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้น.
 
 
 
 
Perdition Imperial Dragon, Dragonic Overlord the Great RRR/SP/LR
 
Clan: Kagero / Race: Flame Dragon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Perdition Dragon, Dragonic Neoflame".
 
[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือของเรา 2 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] นช่วงจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ต่อสู้กับเรียร์การ์ดถ้ายูนิตนี้ Legion อยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ [Stand] แวนการ์ดของเราทุกใบ. สกิลนี้สามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้น. (ถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายค่าคอสสกิลนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้อีกในเทิร์นนี้)
 
[AUTO](VC):[เลือกเรียร์การ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตในช่อง (VC) ของเรา 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.
 
 
 
Juxtapose Deletor, Zwill RRR/SP
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Juxtapose Deletor, Gwill".
 
[AUTO](VC):[CB (2) & เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ Legion อยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดีลีทแวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามทุกใบ.
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 จนจบการต่อสู้.
 
 
 
 
Star-vader, Blaster Joker RRR/SP/LR
 
Clan: Link Joker / Race: Human / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Companion Star Star-vader, Photon".
 
[ACT](VC):[CB (2) & SB (2) & เลือกเรียร์การ์ด "Star-vader" ของเรา 1 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก] ถ้ายูนิตนี้ Legion เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำล็อคเรียร์การ์ดทุกใบของฝ่ายตรงข้ามแล้วเลือกคู่ Legion ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.
 
[AUTO](VC):[เลือกการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตในช่อง (VC) ของเราจากบนมือของเรา 1 ใบและนำการ์ดใบที่เลือกเข้าสู่โซล] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 จนจบการต่อสู้.
 
 
 
Star-vader, Venom Dancer RRR/SP
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Golem / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Star-vader, Sword Viper".
 
[AUTO](VC):[CB (1)] ในช่วงจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้ายูนิตนี้ Legion เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดของเราตามจำนวนการ์ดที่โดนล็อคอยู่ของฝ่ายตรงข้ามและ [Stand] การ์ดใบที่เลือก.
 
[ACT](VC):[CB (1) - "Star-vader"] ถ้าเรามียูนิตใบอื่นในแถวกลางเลือกเรียร์การ์ดแถวหลังของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Excellent Talent Seeker, Maddan RR
 
Clan: Royal Paladin / Race: Elf / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเรามี "Blaster Blade Seeker" อยู่ในช่อง (VC) เราสามารถจ่ายถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนยูนิต "Seeker" บนสนามของเราจนจบการต่อสู้.
 
 
Seeker, Plume Wall Angel RR
 
Clan: Royal Paladin / Race: Angel / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[CONT]: Sentinel.
 
[AUTO]:[CB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบลงช่อง (GC) ในสภาพ [Rest].
 
 
Liberator of Destiny, Aglovale RR
 
Clan: Gold Paladin / Race: Human / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีแวนการ์ดเป็น "Bluis Flame" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 จนจบการต่อสู้.

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) จากเด็คเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบแล้วนำ "Bluis Flame" จากที่ดู 1 ใบแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนำขึ้นมือและนำที่เหลือกลับเข้าเด็คและสับเด็ค.
 
 
 
Perdition Dragon, Dragonic Neoflame RR/LR
 
Clan: Kagero / Race: Flame Dragon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO]:เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) จนจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](RC):[CB (1)] เมื่อเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่แถวเดียวกันกับการ์ดใบนี้ตกลงดร็อปโซนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบที่อยู่แถวเดียวกันกับการ์ดใบนี้และรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.".
 
 
Perdition Dragon Knight, Sattar RR
 
Clan: Kagero / Race: Human / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[CONT]: Sentinel.
 
[AUTO]:[CB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบลงช่อง (GC) ในสภาพ [Rest].
 
 
Star-vader, Sword Viper RR
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Golem / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าเรามี Legion อยู่และฝ่ายตรงข้ามมีการืดที่ถูกล็อคอยู่เลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Minuscule Star-vader, Mayoron RR
 
Clan: Link Joker / Race: Cyberoid / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[ACT](RC):[[Rest] ยูนิตนี้] ถ้าแวนการ์ดของเรา Legion อยู่เลือก "Star-vader, Blaster Joker" ในช่อง (VC) ของเรา 1 ใบและยูนั้นจะได้รับ [Power]+10000 จนจบเทิร์น.
 
 
Reforging Deletor, Webill RR
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[CONT]: Sentinel.
 
[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเราที่ถูกโจมตีอยู่และยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้นั้น.
 
 
Contract Seeker, Menprius R
 
Clan: Royal Paladin / Race: Human / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบแล้วนำเกรด 3 หรือมากกว่าจากที่ดู 1 ใบแล้วโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือและสับเด็ค.
 
 
Invitation Liberator, Heli R
 
Clan: Gold Paladin / Race: Human / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าสู่โซล] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 3 ใบนำการ์ดจากที่ดู 1 ใบคอลลงช่อง (RC) ที่ว่างอยู่และนำการ์ดใบที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยที่สามารถเรียงได้.
 
 
Fire Passion Liberator, Guido R
 
Clan: Gold Paladin / Race: Human / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[AUTO]: Forerunner.
 
[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าสู่โซล] ถ้าแวนการ์ดของเรา Legion อยู่ดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 3 ใบแล้วนำยูนิต "Liberator" จากที่ดู 1 ใบคอลลงช่อง (RC) ที่ว่างอยู่และสับเด็ค.
 
 
Perdition Dragon, Breakdown Dragon R
 
Clan: Kagero / Race: Flame Dragon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[ACT](VC): Legion 20000 "Perdition Dragon Knight, Tarayev".
 
[ACT](VC):[CB (3)] ถ้ายูนิตนี้ Legion เลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์เรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่อยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตใบที่เลือกแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเรียร์การ์ด 2 ใบหรือต่ำกว่าเลือกการ์ดในดาเมจโซนของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเรามียูนิตใบอื่นอยู่ในแถวกลางยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Perdition Dragon Knight, Tarayev R
 
Clan: Kagero / Race: Human / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตนี้ถูกส่งลงดร็อปโซนถ้าแวนการ์ดของเรา Legion อยู่ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบเทิร์น.
 
 
Perdition Dragon, Petal Flare Dracokid R
 
Clan: Kagero / Race: Flame Dragon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO]: Forerunner.
 
[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าสู่โซล] เมื่อแวนการ์ดของเรา Legion เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดของเราและการ์ดใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก." จนจบเทิร์น.
 
 
Silence Star-vader, Dilaton R
 
Clan: Link Joker / Race: Cyberoid / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]:เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) ถ้าแวนการ์ดของเรา Legion อยู่และฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ 2 ใบหรือมากกว่านำ "Star-vader, Blaster Joker" จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือและสับเด็ค.
 
 
Star-vader, Turndown Dragon R
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Dragon / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]:เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (GC) ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่โดนล็อคอยู่ 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Routing Deletor, Ganowek R
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]:[SB (2)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.
 
 
Star-vader, Brave Fang R
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Beast / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]: Forerunner.
 
[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าสู่โซล] เมื่อยูนิตที่ถูกบูสต์โดยยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของเรา Legion อยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกล็อคการ์ดของฝ่ายตรงข้าม 2 ใบและการ์ดใบที่เลือกจะไม่อันล็อคในเอ็นเฟสถัดไปของฝ่ายตรงข้าม.
 
 
Rouse Seeker, Aremil C
 
Clan: Royal Paladin / Race: Human / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO]:[SB (2)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) ถ้าเรามี "Blaster Blade Seeker" อยู่ในช่อง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนยูนิต "Seeker" ใบอื่นบนสนามของเราจนจบเทิร์น.
 
 
Liberator, Gigantech Anger C
 
Clan: Gold Paladin / Race: Giant / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Meltgal Liberator C
 
Clan: Gold Paladin / Race: High Beast / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อแวนการ์ดของเรา Legion ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 จนจบเทิร์น.
 
 
Pleasing Liberator, Lud C
 
Clan: Gold Paladin / Race: Human / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าสู่โซล] เมื่อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้บูสต์โจมตีฮืคแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 3 ใบนำจากที่ดู 1 ใบคอลลงช่อง (RC) ที่ว่างอยู่และนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยที่สามารถเรียงได้.
 
 
Cheekgal Liberator C
 
Clan: Gold Paladin / Race: High Beast / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Liberator, Dulcet Archer C
 
Clan: Gold Paladin / Race: Elf / Nation: United Sacntuary
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):[เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อคอลยูนิต "Liberator" ใบอื่นลงช่อง (RC) จากเด็คเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ. สกิลนี้สามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้น. (ถ้าหากเราไม่จ่ายค่าคอสสกิลนี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกเลยจนจบเทิร์น)
 
 
Perdition Dancer, Eulalia C
 
Clan: Kagero / Race: Human / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Embodiment of Perdition, Sai C
 
Clan: Kagero / Race: Demon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO]:[SB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (VC) หรือ (RC) ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์การ์ดอยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตนี้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดใบอื่นของเรา 1 ใบและยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000 จนจบเทิร์น.
 
 
Perdition Berserker, Manasa C
 
Clan: Kagero / Race: Dragonman / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อแวนการ์ดของเรา Legion ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 จนจบเทิร์น.
 
 
Embodiment of Perdition, Majid C
 
Clan: Kagero / Race: Demon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
[AUTO]:[SB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (VC) หรือ (RC) ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์การ์ดอยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตนี้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดใบอื่นของเรา 1 ใบและยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000 จนจบเทิร์น.
 
 
Wyvern of Perdition, Zieka C
 
Clan: Kagero / Race: Winged Dragon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้บูสต์ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์การ์ดอยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตนี้ยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับ [Power]+3000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Perdition Dragon Knight, Tuvar C
 
Clan: Kagero / Race: Human / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: Critical
 
 
Perdition Dragon, Glutton Dracokid C
 
Clan: Kagero / Race: Flame Dragon / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: Draw
 
 
Perdition Spirit, Kurdalegon C
 
Clan: Kagero / Race: Salamander / Nation: Dragon Empire
 
Trigger: -
 
 
Star-vader, Rail Star Dragon C
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Dragon / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Dipursing Deletor, Nuok C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเลือกยูนิตใบอื่นของเรา 1 ใบและยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000 จนจบเทิร์น.
 
 
Howling Deletor, Frue C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Massing Deletor, Gaon C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้ายูนิตของฝ่ายตรงข้ามที่ต่อสู้ด้วยมี [Power] เป็น 12000 หรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 จนจบการต่อสู้.
 
[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Greedy Deletor, Jewiru C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Peeling Deletor, Prolog C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อแวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามถูกดีลีทยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 จนจบเทิร์น.
 
 
Shot Mark Star-vader, Rhenium C
 
Clan: Link Joker / Race: Cyberoid / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](RC):เมื่อแวนการ์ดของเรา Legion ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 จนจบเทิร์น.
 
 
Star-vader, Gran Baboon C
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Beast / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO](VC/RC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Star-vader, Ark Fox C
 
Clan: Link Joker / Race: Cyber Beast / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]: Forerunner.
 
[AUTO](RC):[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้กับแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับ [Power]+3000 จนจบการต่อสู้.
 
 
Natatoreal Deletor, Nie C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]: Forerunner.
 
[ACT](RC):[CB (1) & นำยูนิตนีเข้าสู่โซล] ดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบนำเกรด 3 จากที่ดู 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือและสับเด็ค.
 
 
Marching Deletor, Maize C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: Critical
 
 
Squeezing Deletor, Id C
 
Clan: Link Joker / Race: Alien / Nation: Star Gate
 
Trigger: Draw
 
 
Blaster Blade Seeker LR
 
Clan: Royal Paladin / Race: Human / Nation: United Sanctuary
 
Trigger: -
 
[AUTO]:[CB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) ถ้าเรามีแวนการ์ดเป็น "Seeker" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดเกรด 2 หรือมากกว่าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.
 
 
Companion Star Star-vader, Photon LR
 
Clan: Link Joker / Race: Cyberoid / Nation: Star Gate
 
Trigger: -
 
[AUTO]:เมื่อคอลยูนิตนี้ลงช่อง (RC) ถ้าเรามีแวนการ์ดเป็น "Star-vader" และฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่เลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก.
 
 
 
Harmonics Messiah SP A/B
 
Clan: Cray Elemental / Race: Messiah / Nation: -
 
(ไม่สามารถใส่การ์ดใบนี้ในเมนเด็คได้)
 
Stride (ถ้าเงื่อนไขและค่าคอสในการ Stride ถูกต้องเราสามารถ Stride การ์ดใบนี้ได้จนจบเทิร์น)
 
[CONT]:การ์ดใบนี้จะมาจากทุกแคลนและทุกเนชั่น.

Comment

Comment:

Tweet

 ขอบคุณเจ้าของเพจ ที่แปลการ์ดให้ครับ 

#9 By yugicity (110.169.139.201) on 2016-05-13 02:27

#8 By (110.164.170.1|110.164.170.1) on 2015-08-25 13:48

#7 By กลอ์ฟ (223.204.250.33|223.204.250.33) on 2015-07-15 07:00

อยากได้การ์ดใบสุดท้ายมากกว่า[-`¿´-]
=

#6 By (171.96.177.103|171.96.177.103) on 2015-06-22 21:06

gymhhjnhj
Ffbvgb
My,mkkj
Jbcr
Hhuk
Bujumbura
Hhunhhk
Mkkj
Junk
M,Loki
Juju

#5 By นอร์ท (171.100.148.23|171.100.148.23) on 2015-03-07 20:23

#4 By นอร์ท (171.100.148.23|171.100.148.23) on 2015-03-07 20:20

#3 By นอร์ท (171.100.148.23|171.100.148.23) on 2015-03-07 20:18

#2 By (171.5.96.213|171.5.96.213) on 2015-02-09 22:19

#1 By เกียโคนิเค่อ (1.47.234.203|1.47.234.203) on 2015-01-20 17:42