คำแปล Fighter's Collection 2015

posted on 05 May 2015 00:11 by hok2322541
 
Holy Dragon, Religious Soul Saver GR
 
Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO]:[CB (1) & เลือก " Holy Dragon, Religious Soul Saver" ที่คว่ำใน G - Zone ของเรา 1 ใบแล้วหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลงช่อง (VC) ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Blaster" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเรา 3 ใบและยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 จนจบเทิร์นแล้วถ้าเรามี "Blaster" ในโซล 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 จนจบเทิร์น.
 
 
Deity of the Evening Moon, Tsukuyomi GR
 
Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก " Deity of the Evening Moon, Tsukuyomi" ที่คว่ำหน้าใน G- Zone ของเรา 1 ใบและหงายหน้าการดใบที่เลือก & เลือก "Tsukuyomi" บนมือ 1 ใบแล้วนำการ์ดใบที่เลือกเข้าสู่โซล] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Tsukuyomi" ดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบแล้วนำ 2 ใบจากที่ดูขึ้นมือแล้วนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยที่สามารถเรียงได้.
 
 
Purgation Lion Emperor, Mithril Ezel GR
 
Gold Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือก " Purgation Lion Emperor, Mithril Ezel" ที่คว่ำหน้าใน G- Zone ของเรา 1 ใบแล้วหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามี "Ezel" เป็นฮาร์ทอันล็อคการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ของเราทั้งหมดแล้วดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 5 ใบแล้วเลือก 1 ใบคอลลงช่อง (RC) แล้วสับเด็คและเพิ่ม [Power] ให้กับยูนิตที่คอลลงมากับยูนิตนี้เท่ากับ [Power] ตั้งต้นของยูนิตที่ถูกคอลลงมาด้วยเอฟเฟคนี้จนจบเทิร์น.
 
 
Supreme Heavenly Emperor Dragon, Dragonic Overlord "The Ace" GR
 
Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC):[CB (2) & เลือก " Supreme Heavenly Emperor Dragon, Dragonic Overlord "The Ace"" ที่คว่ำหน้าใน G - Zone 1 ใบแล้วหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G - Zone 2 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะไดรับ Drive-1 และ "[AUTO](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบแล้วทิ้งการ์ดใบที่เลือก & เลือก "Overlord" บนมือ 1 ใบแล้วทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบเทิร์นที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ [Stand] ยูนิตนี้และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบเทิร์น. (ถ้าเราไม่สามารถจ่ายค่าคอสได้ในเทิร์นนี้จะไม่สามารถสั่งใช้งานความสามารถนี้ได้อีก)".
 
 
True Brawler, Big Bang Knuckle Turbo GR
 
Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & SB (1) & เลือก การ์ดที่คว่ำหน้าใน G - Zone 1 ใบแล้วหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Big Bang Knuckle" จนจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):เมื่อยูนิตนี้ต้องทำการเลือกยูนิตที่จะโจมตีจะเปลี่ยนเป็นเลือกยูนิตของฝ่ายตรงข้าม 3 ใบต่อฮาร์ท 1 ใบแทนและยูนิตจะโจมตียูนิตใบที่เลือกทั้งหมดในการโจมตีครั้งเดียว." และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวน "True Brawler, Big Bang Knuckle Turbo" ที่หงายหน้าอยู่ใน G - Zone.
 
 
Death Star-vader, "Omega Loop" Glendios GR
 
Link Joker / Cyber Golem / Star Gate
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (2) & เลือก "Death Star-vader, "Omega Loop" Glendios"  ที่คว่ำหน้าใน G - Zone 1 ใบ] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Glendios" ฝ่ายตรงข้ามเลือกช่อง (RC) ของตนตามจำนวนเรียร์การ์ด "Я" ของเราและนำการ์ดใบบนสุดของเด็คนำมาลงช่อง (RC) ที่เลือกไว้ในสภาพล็อคแล้วถ้าเรามีดาเมจ 5 ใบหรือมากกว่าการ์ดที่ถูกล็อคทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถอันล็อคได้ในช่วงเอ็นเฟสถัดไปของตน.
 
 
Blue Storm Master Dragon, Admiral Maelstrom GR
 
Aqua Force / Tear Dragon / Magallanica
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดที่คว่ำหน้าใน G - Zone 1 ใบแล้วหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้านี่เป็นการโจมตีครั้งที่ 4 หรือมากกว่าและเรามีฮาร์ทเป็น "Maelstrom" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 3 ใบฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์การ์ดจากที่เราเลือก 1 ใบต่อ "Blue Storm Master Dragon, Admiral Maelstrom" ที่หงายหน้าอยู่ใน G - Zone ของเราและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.
 
 
Interdimensional Dragon, Epochmaker Dragon GR
 
Gear Chronicle / Gear Dragon / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเราสามารถเลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบและไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพหงายหน้าถ้าทำนำเกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบคอลลงช่อง (RC) และสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนำยูนิตที่คอลมาจากเอฟเฟคนี้ไปไว้ใต้เด็คแล้วนำการ์ดที่ถูกไบน์ไปจากเอฟเฟคนี้คอลลง (RC).
 
 
Holy Celestial, Mikael RRR
 
Angel Feather / Angel / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1)] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Celestial" นำการ์ดใบบนสุดของเด็ค 1 ใบไปไว้ในดาเมจโซนแล้วเลือกการ์ดหงายหน้าในดาเมจโซน 1 ใบคอลลง (RC) แล้วถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าในดาเมจโซนที่มีชื่อเดียวกันกับฮาร์ทยูนิตที่คอลมาด้วยเอฟเฟคนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบเทิร์น.
 
 
True Revenger, Dragruler Revenant RRR
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกเรียร์การ์ด "Revenger" 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Revenger" นำยูนิต "Revenger" เกรด 1 หรือต่ำกว่า 1 ใบคอลลงช่อง (RC) และสับเด็คแล้วยูนิตที่เรียกมาจากเอฟเฟคนี้จะได้รับ [Power]+3000 จนจบเทิร์น.
 
 
Divine Flame Ultimate Regalia, Demeter RRR
 
Genesis / Noble / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Regalia" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (3) ต่อฮาร์ท 1 ใบแล้วเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Six Realms Stealth Dragon, Jorurirakan RRR
 
Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบแล้วไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพหงายหน้าแล้วฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบแล้วไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพคว่ำหน้าถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Shura Stealth Dragon" ในช่วงจบเทิร์นนี้การ์ดของฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ถูกไบน์ด้วยเอฟเฟคนี้จะตกลงดร็อปโซนแต่ถ้าไม่มีในช่วงจบเทิร์นนี้การ์ดของฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ถูกไบน์ด้วยเอฟเฟคนี้จะกลับขึ้นมือเจ้าของ.
 
 
Super Ancient Dragon, Parititan RRR
 
Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[AUTO]:เมื่อนำยูนิตนี้ลง (VC) ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Ancient Dragon" เลือกเรียร์การ์ด 1 ใบของผู้เล่นทุกคนและรีไทร์การ์ดใบที่เลือกในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power] เพิ่มขึ้นตามผลบวกของ [Power] ตั้งต้นยูนิตที่ถูกรีไทร์ด้วยเอฟเฟคนี้แล้วถ้า [Power] ที่เพิ่มขึ้นมาจากเอฟเฟคนี้เท่ากับ 20000 หรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 จนจบเทิร์น.
 
 
Beauty of Light Snowfall, Shirayuki RRR
 
Murakumo / Ghost / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[AUTO]:เมื่อนำยูนิตนี้ลง (VC) เลือกฮาร์ทของเรา 1 ใบนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับฮาร์ทจากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและถ้าเรามี "Shirayuki" เป็นฮาร์ทในช่วงจบเทิร์นนั้นนำยูนิตที่ถูกคอลมาด้วยเอฟเฟคนี้กลับขึ้นมือแล้วเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบแล้วทิ้งการ์ดใบที่เลือกแต่ถ้าเราไม่มีในช่วงจบเทิร์นนั้นนำยูนิตที่ถูกคอลมาด้วยเอฟเฟคนี้ไปไว้ใต้เด็ค.
 
 
Battle Deity, Asura Kaiser RRR
 
Nova Grappler / Battleroid / Star Gate
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกเกรด 3 จากในดร็อปโซน 1 ใบและนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้บนท็อปเด็ค] สับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้ไดร์ฟเช็คได้เกรด 3 ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Asura Kaiser" เลือกเรียร์การ์ดของเรา 4 ใบแล้ว [Stand] การ์ดใบที่เลือก.".
 
 
Hyper Metalborg, Heavy Duke RRR
 
Dimension Police / Battleroid / Star Gate
 
-

Stride
 
[AUTO](VC):[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในการต่อสู้นี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดจั่วการ์ดตามจำนวนฮาร์ท." แล้วถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Metalborg" จนจบการต่อสู้นี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากบนมือลง (GC) ได้.
 
 
Great Warrior, Dudley Geronimo RRR
 
Spike Brother / Ogre / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือก " Great Warrior, Dudley Geronimo" ที่คว่ำหน้าใน G - Zone 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Dudley" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อเรียร์การ์ดของเราโจมตียูนิตนั้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบการต่อสู้และในช่วงจบการต่อสู้นั้นนำยูนิตนั้นไปไว้ใต้เด็ค." แล้วถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าใน G - Zone 2 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):เรียร์การ์ดของเราสามารถโจมตีจากแถวหลังได้.".
 
 
Amon's Claw, Marchocias RRR
 
Dark Irregulars / Demon / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1)] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Amon" เลือกเรียร์การ์ด "Amon" ของเรา 2 ใบและยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000 ต่อโซล 5 ใบจนจบเทิร์น.
 
 
Silver Thorn Dragon Master, Mystic Luquier RRR
 
Pale Moon / Elf / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกเรียร์การ์ดของเรา 2 ใบแล้วนำการ์ดใบที่เลือกเข้าสู่โซล] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Luquier" SC (2) แล้วเลือก "Silver Thorn" จากในโซล 2 ใบและคอลการ์ดใบที่เลือกลงช่อง (RC).
 
 
Ice Prison Underworld God, Cocytus Negative RRR
 
Granblue / Skeleton / Magallanica
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & นำการ์ด 3 ใบบนสุดของเด็คลงดร็อปโซน] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Cocytus" เลือกการ์ดในดร็อปโซน 1 ใบแล้วคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ถ้ายูนิตที่ถูกคอลมาเป็น "Cocytus" เลือกเกรด 1 หรือต่ำกว่าในดร็อปโซนของเรา 1 ใบแล้วคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000 จนจบเทิร์น.