คำแปล Sovereign Star Dragon

posted on 27 May 2015 17:20 by hok2322541
 
One Who Decipher Prohibited Books PR
 
Shadow Paladin / Angel / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตเกรด 0 จากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
 
Farmgal PR
 
Gold Paladin / High Beast / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากเด็คดูการ์ด 3 ใบบนสุดของเด็คเราแล้วเลือก 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
 
Lizard Soldier, Belogue PR
 
Kagero / Dragonman / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตเลือกเรียร์การ์ดในสภาพ [Rest] ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.".
 
 
Lizard Soldier, Belogue PR
 
Murakumo / Gillman / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Lizard Soldier, Belogue" จากในเด็ค 2 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนำยูนิตที่ถูกคอลมาด้วยเท็คนี้กลับไปไว้ใต้เด็ค.
 
 
Dark Metal Chameleon PR
 
Link Joker / Cyber Beast / Star Gate
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ถูกอันล็อคเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](VC/RC/GC): Resist
 
 
Flying Librarian PR
 
Dark Irregular / Human / Dark Zone
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (2) แล้วถ้าเรามีโซลเท่ากับ 6 หรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบและถ้ามีโซลเท่ากับ 10 หรือมากกว่าเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Phantom Blaster Dragon GR
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] LB4 :[SB (3)] เมื่อ "Shadow Paladin" ไรด์ทับยูนิตนี้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+10000 และ "[AUTO](VC):[เลือกเรียร์การ์ดของเรา 3 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 2 ใบแล้วเลือกการ์ดในดาเมจโซน 3 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือกและในแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลเกรด 1 หรือมากกว่าจากบนมือลง (GC) ได้.".
 
[AUTO]:[เลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Blaster" จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือและสับเด็ค.
 
 
Genesis Dragon, Amnesty Messiah GR
 
Link Joker / Messiah / Star Gate
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):[CB (1)] เมือยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดล็อคกี่ใบก็ได้แล้วอันล็อคการ์ดใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกอันล็อคถ้ายูนิตที่ถูกอันล็อคมี 3 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 จนจบแบทเทิ้ล.
 

 
 
Sovereign Black Dragon, Aurageyser Dragon RRR/SP
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1) & เลือก "Sovereign Black Dragon, Aurageyser Dragon" ใน G-Zone 1 .[และหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์การ์ดของเรา 2 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อปเด็คเรา 2 ใบยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนยูนิตเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากที่โชว์ด้วยเท็คนี้จนจบเทิร์นและนำการ์ดที่โชว์จากเท็คนี้ขึ้นมือ. 
 

 
 
Sovereign Dragon, Claret Sword Dragon RRR/SP
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-