คำแปล Soul Strike Against The Supreme

posted on 02 Aug 2015 12:31 by hok2322541
 
Supremacy Black Dragon, Aurageyser Doomed GR
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือก "Supremacy Black Dragon, Aurageyser Dragon" ที่คว่ำหน้าในจีโซนของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์การ์ดของเรา 3 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เปิดท็อปเด็คของเรา 2 ใบแล้วเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรง 1 ใบต่อการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากที่เราเปิดและรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วนำการ์ดที่เราเปิดขึ้นมือแล้วถ้าเรามี "Supremacy Black Dragon, Aurageyser Dragon" หงายหน้าอยู่ในจีโซน 3 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.
 
 
Chronodragon Nextage GR
 
Gear Chronicle / Gear Dragon / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC) GB2 :[CB (1) & เลือก "Chronodragon Nextage" ที่คว่ำหน้าในจีโซนของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกการ์ดบนมือของเรา 3 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Chronojet Dragon" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตนี้กลับจีโซนในสภาพหงายหน้าแล้วเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบและ [Stand] การ์ดใบที่เลือก.
 
 
 
Soaring Divine Knight, Altmile RRR/SP
 
Royal Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO]:[เลือก "Soaring Divine Knight, Altmile" ที่คว่ำหน้าในจีโซนของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+3000." แล้วถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าในจีโซน 2 ใบหรือมากกว่านำเกรด 2 จากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสัยเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+5000.
 
 
 
Holy Seraph, Raphael RRR/SP
 
Angel Feather / Angel / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[เลือก "Holy Seraph, Raphael" ที่คว่ำหน้าในจีโซนของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ดในดาเมจโซนของเรา 1 ใบและฮีลการ์ดใบที่เลือก.
 
 
 
Black Shiver, Gabriel RRR/SP
 
Angel Feather / Angel / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](VC) GB2 :เมื่อมีการ์ดเข้าดาเมจโซนในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+2000.".
 
[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อปเด็คเรา 3 ใบแล้วเลือกจากที่ดู 1 ใบลงดาเมจโซนในสภาพหงายหน้าแล้วนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยที่สามารถเรียงได้แล้วเลือกการ์ดหงายหน้าในดาเมจโซน 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+2000.
 
 
 
Mythical Destroyer Beast, Vanargandr RRR/SP
 
Genesis / Noble / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC) GB2 :[SB (6) & เลือก "Mythical Destroyer Beast, Vanargandr" ที่คว่ำหน้าในจีโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):ในช่วงเริ่มไดร์ฟสเต็ปดูท็อปเด็คเรา 4 ใบสามารถนำการ์ดใบที่ดูไปวางไว้บนท็อปเด็คโดยที่สามารถเรียงได้และสามารถนำไปไว้ใต้เด็คโดยที่สามารถเรียงได้.".
 
 
 
Mythic Beast, Fenrir RRR/SP
 
Genesis / Noble / United Sanctuary
 
[AUTO](VC) GB2 :[SB (3)] เมื่อยูฯิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 และฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลเกรด 1 หรือมากกว่าจากบนมือลง (GC) ได้.
 
[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride SC (3) และเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC) 1/Turn :[CB (1)] เมื่อมีการ์ดจากโซลของเราตกดร็อปเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบนั้นลง (RC).".
 
 
File:G-BT04-S06.png
 
Raging Spear Mutant Deity, Stun Beetle RRR/SP
 
Megacolony / Insect / Zoo
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC) GB2 :[CB (2) & เลือก "Raging Spear Mutant Deity, Stun Beetle" ที่คว่ำหน้าในจีโซนของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเรียร์การ์ดทุกใบของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถ [Stand] ได้ในช่วงสแตนเฟสถัดไปของฝ่ายตรงข้ามและในช่วงไรด์เฟสของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถนอมอลไรด์ได้.
 
 
 
Intimidating Mutant, Darkface RRR/SP
 
Megacolony / Insect / Zoo
 
-