คำแปล The Overlord blaze “Toshiki Kai”

posted on 07 Apr 2016 21:04 by hok2322541

Transcendence Divine Dragon, Nouvelle Vague L’Express

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[CB (1) & หงาย "Transcendence Divine Dragon, Nouvelle Vague L’Express" ใน G-Zone 1 ใบ] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนั้นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลยูนิตเกรด 1 จากบนมือลง (GC) ได้" และ "[CONT](VC):ในเทิร์นของเราถ้าฝ่ายตรงข้ามมีดาเมจ 5 ใบหรือมากกว่าทริกเกอร์ทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามจะไร้ผล.".

Supreme Heavenly Emperor Dragon, Vortex Desire

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC):[เลือกการ์ดใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนั้นยูฯิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตเลือกเรียร์เกรด 2 หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามตามจำนวน "Flame Dragon" ที่อยู่ในช่อง (VC) ของเราและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.".

Amber Dragon, Midnight

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทเลือกเรียร์การดเกรด 1 หรือต่ำกวาของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก

Dragonic Overlord "The Legend"

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

[ACT](VC) 1/Turn GB2: [CB (1) & เลือก (Flame Dragon) เกรด 3 หรือมากกว่าบนมือ 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+15000/[Grade]+1/[Drive]+1 และ "[AUTO](VC) 1/Turn:[เลือกการ์ดบนมือ 3 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ [Stand] ยูนิตนี้.".

[AUTO]:[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 5 ใบแล้วนำ "Flame Dragon" จากที่ดู 1 ใบขึ้นมือแล้วสับเด็ค.

Armor of the Flame Dragon, Bahr

Kagero / Demon / Dragon Empire

-

[AUTO] GB1 :[เลือก "Flame Dragon" เกรด 3 หรือมากกว่าจากในดร็อป 1 ใบและนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้ Intercept เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Emperor Dragon Knight, Nehalem

Kagero / Human / Dragon Empire

-

[CONT](RC) GB1 :ในเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Overlord" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC):เมื่อแวนเกรด 4 ของเราโจมตีในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.".

Berserk Lord Dragon

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อแวนเกรด 4 หรือมากกว่าของเราโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์เกรด 2 หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

Spear of the Flame Dragon, Tahr

Kagero / Demon / Dragon Empire

-

[ACT](RC) 1/Turn GB1 :[CB (1) & SB (1)] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000 และ "[AUTO](VC/RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนดูท็อป 5 ใบแล้วนำ "Flame Dragon" เกรด 3 จากที่ดู 1 ใบขึ้นมือแล้วสับเด็ค.".

Dragon Partner, Monica

Kagero / Human / Dragon Empire

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้ "Flame Dragon" ในแบทเทิ้ลนั้นยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับ [Power]+3000.

Lizard General, Conroe

Kagero / Dragonman / Dragon Empire

-

[AUTO]:[เลือกเกรด 3 บนมือ 1 ใบแล้วโชว์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Overlord" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบขึ้นมือแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[ACT](RC):[รีไทร์ยูนิตนี้] เลือกแวน "Overlord" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตี CC (2).".

Flame of Tranquility, Aermo

Kagero / Salamander / Dragon Empire

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเราที่ถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกฮิตได้แล้วถ้าในดร็อปของเรามี "Flame of Tranquility, Aermo" อยู่จั่วการ์ด 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

Lizard Hero, Undeux

Kagero / Dragonman / Dragon Empire

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] นำ "Overlord" จากในเด็ค 1 ใบขึ้นมือและสับเด็ค.

Seiten Master, Goku

Kagero / Warbeast / Dragon Empire

Critical

Tenpou Master, Hakkai

Kagero / Warbeast / Dragon Empire

Critical

Kenren Master, Gojo

Kagero / Gillman / Dragon Empire

Draw

Sanzou Master, Genjo

Kagero / Human / Dragon Empire

Heal

Comment

Comment:

Tweet

เอฟเฟคผิดบางตัวครับ แก้ให้ด้วยครับ Dragonic Overlord "The Legend" มันต้องเป็นตีRครับถึงลุกได้อีกทีครับ แก้ไขด้วยครับ

#1 By DEXROCK (223.204.241.34) on 2016-04-20 11:12