คำแปล Divine Dragon Caper

posted on 17 Nov 2016 11:55 by hok2322541

Conquering Supreme Dragon, Dragonic Vanquisher "VMAX" GR/SGR

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 Thunderstrike 5 :[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์อยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบยิง 1 ดาเมจใส่การ์ดใบที่เลือก.

[CONT](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเลือกช่อง (RC) ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบต่อการ์ด "Vanquisher" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา 1 ใบยูนิตนี้จะโจมตีแวนและเรียร์ในช่อง (RC) ที่เราเลือกอยู่ทั้งหมดภายใน 1 รอบ.

Storm of Lament, Wailing Thavas GR/SGR

Aqua Force / Aquaroid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบต่อการโจมตี 1 รอบภายในเทิร์นนี้ของเรียร์เรารีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](VC) GB2 Wave 3 หรือมากกว่า :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ต่อการโจมตี 1 รอบภายในเทิร์นนี้ของเรียร์เราและฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดเกรด 1 จากบนมือลง (GC) ได้.

Holy Seraph, Altiel RRR/SP

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) GB3 :[CB (1)] ในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+2000.

Rescue - [AUTO]:[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดในดาเมจโซนตามจำนวน "Holy Seraph, Altiel" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone หรือน้อยกว่าฮีลการ์ดใบที่เลือกและเลือกแวนของเรา 1 ใบยิง 1 ดาเมจต่อการ์ดที่ถูกฮีลด้วยเท็คนี้ใส่การ์ดใบที่เลือก. (ทำการเช็คดาเมจตามปกติและผลของทริกเกอร์ยังมีอยู่)

True Revenger, Raging Rapt Dragon RRR/SP

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) LB4 :[CB (1) & SB (1) & เลือก "Abyss Dragon" เกรด 3 บนมือของเรา 2 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ของเรา 2 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Raging" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตนี้กลับ G-Zone ในสภาพหงายหน้าแล้วนำ "True Revenger, Raging Rapt Dragon" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบ Stride ลง (VC) ในสภาพ Stand และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ Drive-1.

Dragdriver, Luard RRR/SP

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO] Ritual 3 :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเกรด 1 จากในเด็คตามจำนวน "Dragdriver, Luard" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone หรือน้อยกว่าและคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+1000 ต่อเกรด 1 ในดร็อปของเรา.

Dragwizard, Morfessa RRR/SP

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 Ritual 3 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และ "[AUTO](RC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำเกรด 1 จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และสับเด็ค.".

[CONT](Drop Zone) GB1 :การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade-1.

True Eradicator, Dragonic Descendant "Zillion" RRR/SP

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก "True Eradicator, Dragonic Descendant "Zillion"" ที่คว่ำหน้าใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Descendant" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) 1/Turn :[CB (1) & SB (2) & เลือกการ์ดบนมือ 3 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ Stand ยูนิตนี้และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ Drive-1.".

Great Hero, Rising Supernova RRR/SP

Spike Brothers / Ogre / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC):[เลือกการ์ดที่คว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเราตามจำนวน "Great Hero, Rising Supernova" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone หรือน้อยกว่าการ์ดใบที่เลือกทุกใบจะอยู่ในสภาพ "Charge" และถ้าเรามีเรียร์ที่อยู่ในสภาพ "Charge" 4 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตของเราทั้งหมดจะได้รับ [Power]+10000. (ยูนิตที่ไม่มีเท็ค "Charge" ก็สามารถ "Charge" ได้)

Metapulsar, Split Pegasus RRR/SP

Gear Chronicle / Gear Beast & Zodiac Time Beast / Dark Zone

-

Stride

[CONT](G-Zone):ในเทิร์นของเราถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพหงายหน้ายูนิต "Zodiac Time Beast" แถวหน้าทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+1000.

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Zodiac Time Beast" เลือกเรียร์ที่มีเกรด 1 หรือมากกว่าของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าเด็คแล้วเลือกการ์ด "Zodiac Time Beast" ที่มีเกรด -1 ของการ์ดที่ถูกนำเข้าเด็คด้วยเท็คนี้มากสุด 2 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็ค.

Blue Storm Return Dragon, Disaster Maelstrom RRR/SP

Aqua Force / Tear Dragon / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[เลือก "Blue Storm Return Dragon, Disaster Maelstrom" ที่คว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Maelstrom" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือก "Maelstrom" จากในเด็คมากสุด 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนำขึ้นมือและสับเด็คและถ้าเรามี "Maelstrom" อยู่ในโซลเลือกยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเรา 3 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Holy Celestial, Anafiel RR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

Stride

[CONT](VC):ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Celestial" ยูนิตนี้จะได้รับ "[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกเรียร์ "Celestial" ของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าดาเมจโซน] เลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) แล้วเลือกเรียร์ของเรามากสุด 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิต "Celestial" ทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+3000 ต่อการ์ดหงายหน้าในดาเมจโซนที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดใบที่เลือก.".

Black Devote, Phaleg RR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

Rescue 1 - [ACT](Damage Zone) GB1 :[CB (1)] ถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพหงายหน้าคอลการ์ดใบนี้ลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และนำท็อป 1 ใบลงดาเมจโซนในสภาพคว่ำหน้าแล้วเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบฮีลการ์ดใบที่เลือกและเลือกแวนของเรา 1 ใบยิง 1 ดาเมจใส่การ์ดใบที่เลือก. (ทำการเช็คดาเมจตามปกติและผลของทริกเกอร์ยังมีอยู่)

[AUTO]:[SB (1) & นำการ์ดใบนี้เข้าดาเมจโซนในสภาพหงายหน้า] เมื่อเราใช้การ์ดใบนี้ในการจ่ายค่าคอสในการ Stride จากมือถ้าแวนของเรามีเท็ค "Rescue" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบฮีลการ์ดใบที่เลือก.

Dark Dragon, Plotmaker Dragon RR/SP

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

G-Guardian

[CONT](GC) Ritual 3 :ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Dragsaver, Esras RR

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเราที่ถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[ACT](Drop Zone) GB1 Ritual 3 :[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก & เลือก "Dragsaver, Esras" ใบอื่นในดร็อปของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] นำการ์ดใบนี้ขึ้นมือ.