คำแปล Ritual of Dragon Sorcery

posted on 17 Nov 2016 11:55 by hok2322541

Ritual ? (เท็คนี้จะสามารถสั่งใช้งานได้เมื่อเรามีเกรด 1 ในดร็อป ? ใบหรือมากกว่า)

Dark Dragon, Carnivore Dragon

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 2 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้รีไทร์เรียร์ 2 ใบเลือกยูนิตแถวหน้าของเรามากสุด 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

Crest Vicious Dragon

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) Ritual 3 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้ายูนิตนี้ถูกบูสต์ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Dragheart, Luard

Shadow Paladin  / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO](VC) Ritual 3 :[เลือกนอมอลยูนิตในดร็อป 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้] ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้เราสามารถ Stride ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสในการ Stride.

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นของเราถ้าเราทำการ Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลง (RC) ในช่วงที่ต่างกันและสับเด็ค.

Heavy Judgement of Blue Thorns, Waldemar

Shadow Paladin / Demon / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[ACT](VC/RC) Ritual 3 :[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

Demon World Castle, Irongang

Shadow Paladin / Golem / United Sanctuary

-

Direct Owner, Debihilla

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีเรียร์เท่ากับหรือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Dragwizard, Liafail

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[ACT](RC) 1/Turn GB1 :[SB (1) & เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือก] จั่วการ์ด 1 ใบ.

[AUTO](RC) Ritual 3 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Stab-proof Knight, Youhal

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ Intercept ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Dragwizard, Knies

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO] Ritual 3 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากเด็คในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้่าทำจั่วการ์ด 1 ใบ

Killermyu

Shadow Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้บูสต์ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตที่ถูกบูสต์จะสามารถทำให้ได้รับ [Power]+4000 ได้ถ้าทำในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้รีไทร์ยูนิตนี้.

Puzzled Owner, Kurottle

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO] Ritual 3 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เลือกเรียร์ใบอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Demon World Castle, Furaporgun

Shadow Paladin / Golem / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเราที่ถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Dragprince, Rute

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO] GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์เพื่อเป็นคอสในการใช้เท็คโดยการ์ดของเราจาก (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Dead Crush Dragon

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

Critical

Dragprentice, Miaha

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

Draw

Longing Knight, Brian

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

Stand

Abyss Goulart

Shadow Paladin / Angel / United Sanctuary

Heal

Howl Owl

Shadow Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรามากสุด 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Comment

Comment:

Tweet