คำแปล Divine Knight of Heavenly Decree

posted on 06 Dec 2016 21:16 by hok2322541

Divine Knight of Lore, Selfes

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC):[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดบนมือของเรากี่ใบก็ได้ไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพคว่ำหน้าและเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบเทิร์นนี้นำการ์ดทั้งหมดที่ไบน์ด้วยเท็คนี้ขึ้นมือ.

Distinct Knight, Contianus

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) Brave :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Blue Sky Knight, Altmile

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) GB2 :ในเทิร์นของเรายูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+5000.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดบนมือมากสุด 2 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ไม่ซ้ำช่องกันและเลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Diabout Falks Dragon

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อมียูนิตเกรด 2 หรือมากกว่าใบอื่นของเราลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Aashgal

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

Flying Swallow Knight, Claus

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Altmile" เลือกยูนิตใบอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](RC) Brave :เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถนำยูนิตนี้ขึ้นมือได้.

Straightforward Knight, Carasius

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำเกรด 2 จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คแล้วถ้ายูนิตใบที่คอลมีเท็ค "Brave" ในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Tough Knight, Baldus

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ Intercept ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Loyal Knight, Diotus

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC):[CB (1) & รีไทร์ยูนิตนี้] ในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์ให้กับยูนิตที่มีเท็ค "Brave" ถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่มีเท็ค "Brave" จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และสับเด็ค.

Support Warlock of Damascus

Royal Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 Brave :[รีไทร์ยูนิตนี้] ในช่วงจบเทิร์นของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ และ CC (1).

Knight of Tomahawk

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[CONT](Deck) Brave :การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+1.

Wallgal

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้่ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Knight of Discipline, Alectos

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] ในช่วงเริ่มของแต่ละแบทเทิ้ลเฟสเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วในเทิร์นนี้เท็ค "Brave" ของการ์ดของเราจะสามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่สนใจเงื่อนไข.

[ACT](RC) Brave :[Rest ยูนิตนี้] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Severe Hit Knight, Gulgites

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

Critical

Adamant Amplification Warlock

Royal Paladin / Elf / United Sanctuary

Draw

Explosive Knight, Gredaukus

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

Stand

Knight of Pretty Sword

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

Heal

Gliding Eagle

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

Draw

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Comment

Comment:

Tweet