คำแปล Flower Princess of Abundant Blooming

posted on 06 Dec 2016 21:38 by hok2322541

Flower Princess of Belief, Celine

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Stride

[AUTO]:[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดบนมือของเรามากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+5000 และถ้ายูนิตที่คอลมีเท็ค "Bloom" อยู่ CC (1)/SC (1).

Abundant Flower Maiden, Patricia

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](VC/RC):เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+6000.

 

Ranunculus Flower Maiden, Ahsha

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[CONT](VC) GB2 :ยูนิตทุกใบของเราจะได้รับ "[CONT](VC/RC):ในเทิร์นของเราถ้ายูนิตนี้มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบอื่นของเรายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.".

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับการ์ดใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คแล้วในเทิร์นนี้ยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Flornuela Dragon

Neo Nectar / Forest Dragon / Zoo

-

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อมียูนิตเกรด 2 หรือมากกว่าใบอื่นของเราลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Hiratake Monjirou

Neo Nectar / Dryad / Zoo

-

Osmanthus Maiden, Anelma

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](RC) GB1 :เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตนี้ลง (RC) เลือกยูนิตของเรามากสุด 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "Boost".

Watering Maiden, Ramona

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[CONT](RC):ในเทิร์นของเราถ้าเรามียูนิตที่มีเท็ค "Bloom" ใบอื่นอยู่ 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 5 ใบแล้วนำการ์ดที่มีเท็ค "Bloom" จากที่ดูมากสุด 1 ใบขั้นมือและสับเด็ค.".

Monstera Knight

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ Intercept ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Brilliance Maiden, Penelope

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](RC):[SB (1)] เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุด 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้กับยูนิตที่มีเท็ค "Bloom" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.".

Vermillion Battle Maiden, Nelly

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[CONT](RC):ในเทิร์นของเรายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ต่อ "Vermillion Battle Maiden, Nelly" ใบอื่นในช่อง (RC) ของเรา 1 ใบ.

Peas Tateo

Neo Nectar / Dryad / Zoo

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้่ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Maple Leaf Squire

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้บูสต์ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับ [Power]+3000.

Augury Maiden, Ida

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกการ์ดในดร็อปของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คแล้วถ้าการ์ดใบนั้นมีเท็ค "Bloom" เราจั่วการ์ด 1 ใบ.

[ACT](RC):[Rest ยูนิตนี้] เลือกยูนิตของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตทั้ง 2 ใบที่เลือกจะมีชื่อเหมือนกัน.

Agave Knight

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

Critical

Okawaringo

Neo Nectar / Dryad / Zoo

Draw

Petition Maiden, Ermir

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

Stand

Color Maiden, Quitterie

Neo Nectar / Sylph / Zoo

Heal

Monkey Pod Dragon

Neo Nectar / Forest Dragon / Zoo

Draw

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Comment

Comment:

Tweet