คำแปล TRY3 NEXT

posted on 06 Dec 2016 21:39 by hok2322541

Blaster Blade Spirit PR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]:[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์เกรด 2 หรือมากกว่าแถวหน้าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](RC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีรีไทร์ยูนิตนี้.

[CONT]:การ์ดใบนี้ถือว่าเป็นแคลน "Gold Paladin" ด้วย.

Knight of Reform, Pir PR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อมียูนิตเกรด 2 ใบอื่นของเราคอลลง (RC) และเรามีแวนเป็น "Altmile" เกรด 3 หรือมากกว่าเลือกยูนิตที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้มากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000.

Hope Keeper PR

Royal Paladin / Angel / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรามากสุด 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[AUTO] Brave :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC):[CB (1)] ในช่วงจบเทิร์นของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตนี้ขึ้นมือ.".

Upstream Dragon PR

Gear Chronicle / Gear Dragon / Dark Zone

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้เราสามารถทำให้ยูนิตนี้ได้รับ [Power]+4000 ได้ถ้าทำในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้นำยูนิตนี้กลับเข้าเด็คและเลือกการ์ดเกรด 1 จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ในสภาพ Rest และสับเด็ค.

Glimmer Breath Dragon PR

Gear Chronicle / Gear Dragon / Drak Zone

-

[AUTO] GB1 :[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Chronojet" เกรด 3 หรือมากกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์เกรด 2 หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Steam Scara, Gigi PR

Gear Chronicle / Gearoid / Dark Zone

-

[AUTO]:[SB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Lily of the Valley Musketeer, Kaivant PR

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[AUTO]:[CB (1) & เลือกเรียร์ "Musketeer" ใบอื่นของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Neo Nectar" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อปมากสุด 4 ใบแล้วนำ "Musketeer" จากที่ดูมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.

Ideal Maiden, Thuria PR

Neo Nectar / Sylph / Zoo

-

[CONT](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้กำลังจะลง (RC) เลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" ยูนิตนี้จะมีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบที่เลือก. (ยูนิตนี้จะมีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบที่เลือกเมื่อลงมาในช่อง)

[AUTO](RC) GB1 :[เลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้และนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ท็อปเด็ค] ในช่วงเริ่มเมนเฟสของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตนี้ขึ้นมือและสับเด็ค.

Cherry Blossom Blizzard Maiden, Lilga PR

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรามากสุด 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Bloom - [AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อมี "Cherry Blossom Blizzard Maiden, Lilga" ใบอื่นลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือก "Cherry Blossom Blizzard Maiden, Lilga" ในช่องเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ.

Holy Dragon, Brave Lancer Dragon GR/SGR

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดที่มีเท็ค "Brave" จากในเด็คมากสุด 3 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็คแล้วทิ้งบนมือ 1 ใบต่อการ์ดที่คอลมาด้วยเท็คนี้ 1 ใบ. (ถ้ามือมีจำนวนน้อยกว่าการ์ดที่คอลมาด้วยเท็คนี้ให้เราทิ้งการ์ดทุกใบบนมือ)

[AUTO](VC) Brave :เมื่อยูนิตของเราโจมตีในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Interdimensional Dragon, Crossover Dragon GR/SGR

Gear Chronicle / Gear Dragon / Dark Zone

-

Stride

[ACT](VC) GB3 :[CB (2)] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Chronojet" นำ "Chronojet" ที่มีชื่อต่างกันจากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็คในเทิร์นนี้ยูนิตที่ถูกคอลมาด้วยเท็คนี้จะได้รับ "[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้และเรียร์ "Chronojet" ใบอื่น 1 ใบเข้าโซล] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนทั้งหมดของเรา Stand การ์ดใบที่เลือก.".

Flower Princess of Beautiful Winter, Inverno GR/SGR

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[SB (1)] เลือกนอมอลยูนิตใน (RC) หรือดร็อปของเรามากสุด 5 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าเด็คแล้วสับเด็คถ้านำกลับเข้าเด็ค 5 ใบ CC (1)/SC (1).

[AUTO](VC) GB2 :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตของเราลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่มีเท็ค "Bloom" ของเรา 1 ใบนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับการ์ดใบที่เลือกในเด็คมากสุด 2 ใบขั้นมือและสับเด็ค.

King of Knights' Light Manifest, Alfred Oath RRR/SP

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](VC) GB2 :ในเทิร์นของเรายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 ต่อเรียร์ของเรา 1 ใบ.

[AUTO]:[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ถ้าในโซลของเรามี "Swordsman of Light" หรือ "Blaster" อยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Swordsman of Light" หรือ "Blaster" จากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันแล้วสับเด็ค.

Knight of Heavenly Decree, Altmile RRR/SP

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](VC) GB2 Brave :เมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

[AUTO](VC):ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราเลือกการ์ดบนมือของเรามากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เลือกการ์ดบนมือของเรามากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และเลือกยูนิตที่มีเท็ค "Brave" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

Knight of Enlightenment, Albion RRR/SP

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดที่มีเท็ค "Brave" จากในเด็คของเรามากสุด 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ "[AUTO](RC) Brave :เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถนำยูนิตนี้ขึ้นมือได้.".

Pulsar, Shiftbullet Dragon RRR/SP

Gear Chronicle / Gear Dragon & Zodiac Time Beast / Dark Zone

-

[AUTO](RC) GB2 :[CB (1) & รีไทร์ยูนิตนี้] ในช่วงจบเทิร์นของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือก "Chronojet" จากในเด็คมากสุด 2 ใบแล้วนำจากที่เลือก 1 ใบคอลลง (RC) และนำอีก 1 ใบขึ้นมือแล้วสับเด็ค.

[AUTO](RC):เมื่อแวน "Chronojet" ของเราโจมตีในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Ranunculus of Searing Heart, Ahsha RRR/SP

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](VC) GB2 :เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตนี้ลง (RC) CC (1)/SC (1).

[AUTO](VC):ในช่วงจบเทิร์นของทุกฝ่ายเลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบเราสามารถคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ได้.

[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับการ์ดใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้จะได้รับ "Boost".

Robust Maiden, Noel RRR/SP

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[ACT](RC) GB2 :[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](RC):ยูนิตนี้สามารถโจมตีแวนจากแถวหลังได้.".

Bloom - [AUTO](RC):เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือ