คำแปล RUMMY LABYRINTH of the Moonlit Night

posted on 11 Dec 2016 19:38 by hok2322541

***แก้ไขใหม่***

Hollow (เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถทำให้ยูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Hollow" ได้ถ้าทำรีไทร์ยูนิตนี้ในช่วงจบเทิร์น)

Parallel Megatrick, Fairfield GR/SGR

Pale Moon / Human / Dark Zone

-

Stride

Magia - [ACT](VC) 1/Turn GB3 :[CB (2) & เลือกการ์ดในดร็อปและในโซลของเราอย่างละ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกกลับเข้าเด็ค] เลือกโซลของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1 และ "[ACT](RC):[SB (2)] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และยูนิตนี้จะไม่สามารถเล็งโดยเท็คการ์ดได้." แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนั้นเข้าโซล.

Pirate King of Redemption, Dragut GR/SGR

Granblue / Vampire / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[CB (2) & เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ดในดร็อปมากสุดเท่ากับเรียร์องเราแล้วคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 1 ใบตามจำนวนยูนิตที่มีเท็ค "Hollow" ที่เราคอลมาด้วยเท็คนี้ฝ่ายตรงข้ามรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์อยู่เลยเราจั่วการ์ด 1 ใบ.

Silver Thorn Dragon Master, Venus Luquier RRR/SP

Palemoon / Elf / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 :[เลือกเรียร์ "Silver Thorn" ของเรา 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Silver Thorn" เลือกการ์ด "Silver Thorn" ในโซลของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC).

Masked Phantom, Harri RRR/SP/RLR

Pale Moon / Elf / Dark Zone

-

[AUTO](VC) 1/Turn GB2 :[CB (1)] เมื่อเรียร์ของเราเข้าโซลเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดเกรด 3 ที่มีเท็ค "Magia" ในโซลของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ดูท็อป 2 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบเข้าโซลและนำอีก 1 ใบไปไว้ใต้เด็ค.

Magia - [AUTO](VC):[SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่มีเท็ค "Magia" จากในโซล 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนั้นกลับเข้าโซล.

Diabolist of Corpse, Negrosonger RRR/SP

Granblue / Demon / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือกและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 4 ใบแล้วนำจากที่ดูมากสุด 1 ใบลงดร็อปแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา.

Vampire Princess of Starlight, Nightrose RRR/SP/RLR

Granblue / Vampire / Magallanica

-

[AUTO]: Hollow

[AUTO](VC/RC) 1/Turn GB2 :[SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อมียูนิตของเราลง (RC) ช่องอื่นจากดร็อปเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดเกรด 1 ในดร็อป 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ช่องอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตนี้.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำท็อปมากสุด 3 ใบลงดร็อปแล้วเลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และถ้ายูนิตนั้นมีเท็ค "Hollow" ในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Nightmare Doll of the Abyss, Eleanor RR

Pale Moon / Workeroid / Dark Zone

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก "Workeroid" ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือกและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] ดูท็อป 10 ใบแล้วนำ "Workeroid" เกรด 3 จากที่ดูมากสุด 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนำการ์ดใบที่เลือกไปเป็นฮาร์ทในช่อง (VC) หรือนำเข้าโซลแล้วสับเด็คถ้านำไปเป็นฮาร์ทในช่อง (VC) นำฮาร์ทใบอื่นทั้งหมดลงดร็อป.

Silver Thorn Dragon Tamer, Luquier RR/SP

Pale Moon / Elf / Dark Zone

-

[AUTO](Soul) LB4 :[SB (1) - การ์ด "Silver Thorn" ใบอื่น] ในช่วงเริ่มเมนเฟสของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบนี้ลง (RC) แล้วในเทิร์นนี้เราสามารถทำให้ยูนิตนี้ได้รับ [Power]+3000 ได้ถ้าทำในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนี้เข้าโซล.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit "Silver Thorn" เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อมียูนิต "Silver Thorn" คอลลง (RC) จากโซลในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.".

Face Magician, Lappin RR

Pale Moon / Human / Dark Zone

-

Magia - [ACT](RC) 1/Turn GB2 :[CB (1)] ถ้าเรามีแวนเป็น "Harri" เลือกการ์ดเกรด 1 ในโซล 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้เข้าโซล.

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีแวนเป็น "Harri" SC (1) และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และถ้าการ์ดใบที่เรา SC มีเท็ค "Magia" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Lovely Companion RR/SP

Pale Moon / Warbeast / Dark Zone

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Magia - [AUTO] GB2 :[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (GC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Harri" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดเกรด 2 จากในโซล 1 ใบคอลลง (RC) และในช่วงจบเทิร์นนี้นำการ์ดใบนั้นกลับเข้าโซล.

Seven Seas Head, Nightseolla RR/SP

Granblue / Vampire / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC) LB4 :[CB (1) - "Seven Seas" & เลือกการ์ด "Seven Seas" บนมือของเรา 2 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตนี้กลับ G-Zone ในสภาพหงายหน้าแล้วเลือกการ์ด "Seven Seas" เกรด 3 ในดร็อปของเรามากสุด 1 ใบไรด์การ์ดใบที่เลือกลง (VC) ในสภาพ Rest.

Leader of Ghosties, Demetria RR

Grnblue / Demon / Magallanica

-

[AUTO](VC):เมื่อเรียร์ของเราถูกรีไทร์เลือกนอมอลยูนิต "Ghostie" ในดร็อปที่มีเกรดน้อยกว่าเรียร์ที่ถูกรีไทร์ไป 1 ใบเราสามารถคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะไม่สามารถใช้เท็คนี้ได้อีก.

[AUTO]:[SB (2) - "Ghost"] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเกรด 1 ใบแล้วเลือกการ์ด "Ghostie" เกรด 1 จากที่โชว์ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือแล้วนำการ์ดใบที่เหลือลงดร็อป.

Maltreat Shade RR

Granblue / Ghost / Magallanica

-

[AUTO]: Hollow

[AUTO] GB1 :[นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยเท็ค "Hollow" ถ้าเรามีแวนเป็น "Nightrose" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีแวนเป็น "Nightrose" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนยูนิตที่มีเท็ค "Hollow" ของเรา.

Seawall Banshee RR/SP

Granblue / Ghost / Magallanica

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]: Hollow

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะไม่สามารถโดนโจมตีฮิตได้.

[AUTO] GB2 :[SB (1) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก & เลือก "Seawall Banshee" ใบอื่นในดร็อป 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] ถ้ายูนิตนี้ถูกรีไทร์จากเท็ค "Hollow" ถ้าเรามีแวนเป็น "Nightrose" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

Crudelis Dragon Master, Janet R

Pale Moon / Elf / Dark Zone

-

Stride

[AUTO]:[CB (1) & เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกโซลของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+2000 ถ้ายูนิตที่คอลมีเท็ค "Magia" เราสามารถ SC (1).

Jester Demonic Dragon, Wandering Dragon R

Pale Moon / Abyss Dragon / Dark Zone

-

G-Guardian

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) SC (1) และเลือกการ์ดในโซล 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (GC).

Gun Salute Dragon, End of Stage R

Pale Moon / Abyss Dragon / Dark Zone

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ไรด์ทับยูนิตเกรด 3 ในช่อง (VC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):[CB (2) & เลือกเรียร์ของเรา 4 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าเราไม่มีการ์ดอยู่ในโซลเลยเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ Stand ยูนิตนี้.".

[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถนำโซลทุกใบลงดร็อปได้ถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่ลงดร็อปจากโซลโดยเท็คนี้.

Silver Thorn Acrobat, Lucamia R

Pale Moon / Warbeast / Dark Zone

-

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีแวนเป็น "Luquier" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](RC):[SB (1) - "Silver Thorn"] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ด "Luquier" จากในเด็คมากสุด 1 ใบเข้าโซลและสับเด็ค.

Dagger Magician, Ety R

Pale Moon / Human / Dark Zone

-

Magia - [AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือถ้าเรามีแวนเป็น "Harri" เลือกการ์ดเกรด 2 หรือมากกว่าในโซล 1 ใบเราสามารถคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) แถวเดียวกันกับยูนิตนี้ได้แล้วในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้เข้าโซล.

[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ในช่วงจบเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็นที่มีเท็