คำแปล RUMMY LABYRINTH of the Moonlit Night

posted on 11 Dec 2016 19:38 by hok2322541

***แก้ไขใหม่***

Hollow (เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถทำให้ยูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Hollow" ได้ถ้าทำรีไทร์ยูนิตนี้ในช่วงจบเทิร์น)

Parallel Megatrick, Fairfield GR/SGR

Pale Moon / Human / Dark Zone

-

Stride

Magia - [ACT](VC) 1/Turn GB3 :[CB (2) & เลือกการ์ดในดร็อปและในโซลของเราอย่างละ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกกลับเข้าเด็ค] เลือกโซลของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1 และ "[ACT](RC):[SB (2)] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และยูนิตนี้จะไม่สามารถเล็งโดยเท็คการ์ดได้." แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนั้นเข้าโซล.

Pirate King of Redemption, Dragut GR/SGR

Granblue / Vampire / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[CB (2) & เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ดในดร็อปมากสุดเท่ากับเรียร์องเราแล้วคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 1 ใบตามจำนวนยูนิตที่มีเท็ค "Hollow" ที่เราคอลมาด้วยเท็คนี้ฝ่ายตรงข้ามรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์อยู่เลยเราจั่วการ์ด 1 ใบ.

Silver Thorn Dragon Master, Venus Luquier RRR/SP

Palemoon / Elf / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 :[เลือกเรียร์ "Silver Thorn" ของเรา 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Silver Thorn" เลือกการ์ด "Silver Thorn" ในโซลของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC).

Masked Phantom, Harri RRR/SP/RLR

Pale Moon / Elf / Dark Zone

-

[AUTO](VC) 1/Turn GB2 :[CB (1)] เมื่อเรียร์ของเราเข้าโซลเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดเกรด 3 ที่มีเท็ค "Magia" ในโซลของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ดูท็อป 2 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบเข้าโซลและนำอีก 1 ใบไปไว้ใต้เด็ค.

Magia - [AUTO](VC):[SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่มีเท็ค "Magia" จากในโซล 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนั้นกลับเข้าโซล.

Diabolist of Corpse, Negrosonger RRR/SP

Granblue / Demon / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือกและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 4 ใบแล้วนำจากที่ดูมากสุด 1 ใบลงดร็อปแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา.

Vampire Princess of Starlight, Nightrose RRR/SP/RLR

Granblue / Vampire / Magallanica

-

[AUTO]: Hollow

[AUTO](VC/RC) 1/Turn GB2 :[SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อมียูนิตของเราลง (RC) ช่องอื่นจากดร็อปเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดเกรด 1 ในดร็อป 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ช่องอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตนี้.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำท็อปมากสุด 3 ใบลงดร็อปแล้วเลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และถ้ายูนิตนั้นมีเท็ค "Hollow" ในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Nightmare Doll of the Abyss, Eleanor RR

Pale Moon / Workeroid / Dark Zone

-

Strid