คำแปล WE ARE!!! TRINITY DRAGON

posted on 11 Dec 2016 19:36 by hok2322541

State Affair Subjugation Deity, Kamususanoo GR/SGR

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[CONT](VC) GB2 Oracle :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000/[Critical]+1.

[AUTO] GB2 :[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ถ้าเรามีการ์ดบนมือ 4 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วจนเรามีการ์ดบนมือทั้งหมด 5 ใบ.

Great Galactic Governor, Commander Laurel D GR/SGR

Dimension Police / Alien / Star Gate

-

Stride

Burst - [ACT](VC):[เลือกเรียร์ของเรา 4 ใบ Rest การ์ดใบที่เลือก] ถ้ายูนิตนี้มี [Power] เท่ากับ 20000 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) 1/Turn :เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวน Stand ยูนิตนี้." แล้วถ้ามี [Power] เท่ากับ 25000 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) 1/Turn :ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเลือกเรียร์ของเรามากสุด 4 ใบ Stand ยูนิตใบที่เลือก.".

Omniscience Dragon, Fernyiges GR/SGR

Great Nature / Wild Dragon / Zoo

-

Stride

[CONT](VC):ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000 ต่อเรียร์ของเรา 1 ใบ.

[AUTO] GB3 :[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) จาก G-Zone เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในช่วงจบเทิร์นนี้รีไทร์เรียร์ของเราทุกใบแล้วจั่วการ์ด 1 ใบและ CC (1)/SC (1) ต่อจำนวนยูนิตที่ถูกรีไทร์ด้วยเท็คนี้.

2934603

Sun of Eternity, Amaterasu RRR/SP

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

G-Guardian

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้าเรามีมือ 4 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) SC (1) และดูท็อป 1 ใบแล้วเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ท็อปเด็คหรือใต้เด็คได้.

Spiritual Sword of Rough Deity, Susanoo RRR/SP

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

[AUTO](VC) GB2 Oracle : ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราดูท็อปของเรา 1 ใบแล้วเราสามารถนำการ์ดใบที่ดูไปไว้บนท็อปเด็คหรือใต้เด็คได้.

[AUTO](VC):ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราถ้าเรามี "Amaterasu" หรือ "Wakahirume" หงายหน้าอยู่ใน G-Zone เราสามารถ SC (1).

[AUTO](VC):[SB (2)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Dimensional Robo Commander-Admiral, Final Daimax RRR/SP

Dimension Police / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ด "Dimensional Robo Commander-Admiral, Final Daimax" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Dimension Robo" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 และถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 และถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 4 ใบหรือมากกว่ายูนิต "Dimension Robo" แถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+5000/[Critical]+1.

Bravest Rush, Grandgallop RRR/SP

Dimension Police / Battleroid / Star Gate

-

Burst - [AUTO](RC) GB3 :เมื่อแวนของเราโจมตีถ้าแวนของเรามี [Power] เท่ากับ 30000 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000 และถ้าแวนของเรามี [Power] เท่ากับ 60000 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

[AUTO](VC):ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราถ้าเรามีการ์ดบนมือ 2 ใบหรือต่ำกว่าในเทิร์นนี้เราสามารถ Stride ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอส.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000 แล้วถ้ายูนิตนั้นมีเท็ค "Burst" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000.

Immortality Professor, Brahmananda RRR/SP

Great Nature / Wild Dragon / Zoo

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือก "Immortality Professor, Brahmananda" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามี "Honorary Professor" เป็นฮาร์ทเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดบนมือของเรามากสุดตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเราคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ "[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000 และในช่วงจบเทิร์นนี้จั่วการ์ด 1 ใบและรีไทร์ยูนิตนี้.".

Teacher's Cane of Affection, Bigbelly RRR/SP

Great Nature / Warbeast / Zoo

-

[AUTO](VC): Success 25000

[CONT](VC) GB2 :ยูนิตที่มีเท็ค "Success" ทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+4000 ถ้าเราไม่มีเรียร์การ์ดอยู่เลยการ์ดทุกใบบนมือของเราจะได้รับ "[CONT](Hand):เมื่อเราจะทำการจ่ายค่าคอสในการ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+1.".

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่มีเท็ค "Success" บนมือของเรามากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) แล้วเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะสามารถทำให้ [Power]+4000 ได้ถ้าทำในช่วงจบเทิร์นนี้จั่วการ์ด 1 ใบและรีไทร์ยูนิตนี้.

Excite Battle Sister, Miroir RR/SP

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อยูนิต "Battle Sister" ของเราโจมตีฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ." และ "[CONT](VC) GB3 Oracle :ยูนิต "Battle Sister" แถวหน้าทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนการ์ดบนมือของเรา.".

Battle Sister, Madeleine RR/SP

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO](VC) GB2 :[CB (1) - "Battle Sister"] ในช่วงจบเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามถ้าเรามียูนิต "Battle Sister" อยู่ 3 ใบหรือมากกว่าและมีมือ 3 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit "Battle Sister" เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):[SB (1)] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่เรียร์ "Battle Sister" ของเราโจมตีถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).".

Deity Spirit Loyalist, Ame-no-oshiho RR

Oracle Think Tank / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 Oracle :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อปใบบนสุดของเรา 5 ใบแล้วนำการ์ดที่มีเท็ค "Oracle" จากที่ดูมากสุด 1 ใบขึ้นมือแล้วสับเด็คและถ้าเรานำการ์ดขึ้นมือด้วยเท็คนี้ในเทิร์นน