คำแปล Fighters Collection 2017

posted on 26 Feb 2017 00:14 by hok2322541

Divine Knight of Condensed Light, Olbius Avalon GR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดจากในเด็คมากสุด 5 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+4000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 แล้วสับเด็ค.

Chief Deity of the Heavens, Amaterasu GR

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB 1] ดูท็อปของเรา 5 ใบแล้วนำมากสุด 3 ใบจากที่ดูขึ้นมือนำที่เหลือไปไว้บนท็อปโดยสามารถเรียงได้แล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) Oracle :เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้ทริกเกอร์ในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+5000.".

Black Seraph, Vellator Terminal GR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

Stride

Rescue - [AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนการ์ดในดาเมจของเราและถ้าเลือกดาเมจของเรามากสุด 5 ใบฮีลการ์ดใบที่เลือกและเลือกแวนของเรา 1 ใบทำดาเมจกับการ์ดใบที่เลือกตามจำนวนการ์ดที่เราฮีลด้วยเท็คนี้.

Dark Knight, Irgun Welt GR

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB (1)] เลือกเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกยูนิตเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็คตามจำนวนเรียร์ที่เรารีไทร์ไปคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+15000 และเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนเรียร์ที่เราคอลมาด้วยเท็คนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือกและสับเด็ค.

Golden Knight of Links, Celtis Winner GR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 Unite :เมื่อยู