คำแปล Fighters Collection 2017

posted on 26 Feb 2017 00:14 by hok2322541

Divine Knight of Condensed Light, Olbius Avalon GR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดจากในเด็คมากสุด 5 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+4000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 แล้วสับเด็ค.

Chief Deity of the Heavens, Amaterasu GR

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB 1] ดูท็อปของเรา 5 ใบแล้วนำมากสุด 3 ใบจากที่ดูขึ้นมือนำที่เหลือไปไว้บนท็อปโดยสามารถเรียงได้แล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) Oracle :เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้ทริกเกอร์ในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+5000.".

Black Seraph, Vellator Terminal GR

Angel Feather / Angel / United Sanctuary

-

Stride

Rescue - [AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนการ์ดในดาเมจของเราและถ้าเลือกดาเมจของเรามากสุด 5 ใบฮีลการ์ดใบที่เลือกและเลือกแวนของเรา 1 ใบทำดาเมจกับการ์ดใบที่เลือกตามจำนวนการ์ดที่เราฮีลด้วยเท็คนี้.

Dark Knight, Irgun Welt GR

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB (1)] เลือกเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกยูนิตเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็คตามจำนวนเรียร์ที่เรารีไทร์ไปคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ [Power]+15000 และเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนเรียร์ที่เราคอลมาด้วยเท็คนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือกและสับเด็ค.

Golden Knight of Links, Celtis Winner GR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 Unite :เมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกเรียร์ของเรามากสุด 4 ใบในเทิร์นนี้เรียร์ใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](RC):เมื่อจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์ดูท็อปของเรา 2 ใบนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+5000 และนำำที่เหลือ 1 ใบไปไว้ใต้เด็ค.".

Goddess of Conclusion, Pallas Athena GR

Genesis / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถ SB กี่ใบก็ได้แล้วในเทิร์นนี้เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนโซลที่เรา SB จากเท็คนี้ถ้าเรา SB 3 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.

Supreme Heavenly Emperor Dragon, Blazing Burst Dragon GR

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนรีไทร์เรียร์ของฝ่ายตรงข้ามทุกใบแล้วในเทิร์นนี้เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+10000 และถ้ารีไทร์ 3 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.

Rikudo Stealth Dragon, Rokushikirakan GR

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อฝ่ายตรงข้ามคอลยูนิตจากมือลง (GC) เราสามารถ CB (1) หรือ SB (1) ได้ถ้าทำฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือของตน 2 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

Destruction Tyrant, Volcaine Tyranno GR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC): Engorge

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อเรียร์ของเราถูกรีไทร์เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000.

Ambush Demon Stealth Dragon, Mandala Ryu-Ou GR

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[เลือกดร็อปของเรา 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าเด็ค] นำการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้จากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ "Shadowstitch - [AUTO](RC):[เลือกการ์ดบนมือ 3 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่แวนของเราโจมตีถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำย้ายยูนิตนี้ที่ [Stand] อยู่ไปที่ช่อง (VC).".

Conquering Supreme Dragon, Closer Dragon GR

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) รีไทร์เรียร์ของทุกฝ่ายทุกใบและไบน์การ์ดในหลุมของฝ่ายตรงข้ามทุกใบในสภาพหงายหน้าและยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):ยูนิตของเราทุกใบจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนการ์ดในไบน์โซนของฝ่ายตรงข้าม.".

Fang Dragon King Fist, Driger GR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ [Stand] เรียร์ของเราทั้งหมดและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ "[AUTO](RC) 1/Turn :เมื่อยูนิตนี้ [Rest] [Stand] ยูนิตนี้." และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ต่อตำนวนเรียร์ของเรา.

Dimensional Robo Supreme Commander, Ultimate Daiking GR

Dimension Police / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1 ตามจำนวนเรียร์ของเราแล้วในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้ถ้ายูนิตนี้มี [Power] เท่ากับ 80000 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้้เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+10000 ตามจำนวน [Critical] ของยูนิตนี้.

Genesis Machine Deity, Ortho Wilder GR

Link Joker / Cyber Golem / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือของเรา 2 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เราเลือกช่อง (RC) ที่ว่างอยู่ของฝ่ายตรงข้ามมากสุดตามจำนวนดาเมจของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายแล้วตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบนำลงช่อง (RC) ที่เราเลือกในแต่ละช่องในสภาพล็อค.

Rampage Evil Rogue, Hellhard Eight GR

Spike Brothers / Orge / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตของเราโจมตีเลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+10000 และ "[AUTO](RC):[เลือกการ์ดใบนี้กับการ์ดบนมือ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และสับเด็ค.".

Coffin of Absolute Zero, Rutland Vitrei GR

Dark Irregulars / Human / Dark Zone

-

Stride

[CONT](VC) GB8 :ยูนิตแถวหน้าของเราทุกใบจะได้รับ [Power]+13000/[Critical]+1 ต่อจำนวนโซลของเรา 13 ใบ.

Scream Dragon Master, Dolor Kimberly GR

Dark Irregulars / Elf / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC) GB8 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเลือกโซลของเรามากสุด 5 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันช่องกันในเทิร์นนี้ยูนิตที่คอลมาจะได้รับ [Power]+5000 และถ้ายูนิตที่เราคอลมาด้วยเท็คนี้เป็น "Abyss Dragon" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](VC):ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 ตามจำนวน "Abyss Dragon" บนช่อง (RC) ของเรา.".

Interdimensional Dragon, Beyond Order Dragon GR

Gear Chronicle / Gear Dragon / Dark Zone

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB8 :[CB (1) & SB (1) & ไบน์ท็อปของเรา 8 ใบในสภาพห