คำแปล The Blaster "Aichi Sendou"

posted on 26 Feb 2017 00:13 by hok2322541

Holy Dragon, Myriad Soul Saver

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC):[SB (3)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุด 5 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Divine Knight King, Alfred Holy Saver

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) GB2 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำใน G-Zone ที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" เลือกเรียร์ที่มีชื่อ "Blaster Blade" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000 และ "[CONT](RC):ในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้านี่เป็นการโจมตีครั้งแรกของยูนิตนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "Twin Drive".". (ไม่จำเป็นต้องโจมตีเป็นครั้งแรกของเทิร์น)

Great Flash, Iseult

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

G-Guardian

[AUTO]:[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวนเรียร์ของเรา.

Blaster Blade Exceed

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride G-Unit "Saber" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดที่มีชื่อ "Blaster Blade" จากในเด็คมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็ค.

[AUTO]:[CB (1)]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์เกรด 1 หรือมากกว่าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

Blazing Twin Blades, Palamedes

Royal Paladin / Salamander / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามียูนิตเกรด 3 ใบอื่น 2 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000.

Champion of Silence, Gallatin

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](VC/RC):ถ้าเราไม่มี "Blaster" อยู่ในช่อง (VC) หรือ (RC) ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]-2000.

[CONT](GC) GB1 :ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Knight of Virtue, Bedivere

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามียูนิต "Alfred" หรือ "Blaster" อยู่ในช่อง (VC) หรือ (RC) ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เลือก "Knight of Benevolence, Kay" ที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้ 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และถ้าเลือก SC (1).

Star Hope Trumpeter

Royal Paladin / Angel / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือถ้าเรามีแวนเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตที่คอลจะได้รับ [Power]+3000 และสับเด็ค.

Blaster Blade

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]:[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

[AUTO]:[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Royal Paladin" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์เกรด 2 หรือมากกว่าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

Wingal Youth

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO](RC):ในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์หรือโจมตีถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีฮิตแวนดูท็อป 7 ใบแล้วนำการ์ดที่มีขื่อ "Blaster Blade" จากที่ดูมากสุด 1 ใบขี้นมือแล้วสับเด็คและนำยูนิตนี้เข้าโซล.

Knight of Benevolence, Kay

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามียูนิต "Alfred" หรือ "Blaster" อยู่ในช่อง (VC) หรือ (RC) ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เลือก "Knight of Virtue, Bedivere" ที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้ 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และถ้าเลือก CC (1).

Little Tactician, Marron

Royal Paladin / Giant / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือถ้าเรามีแวนเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และสับเด็คแล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Bringer of Divine Grace, Epona

Royal Paladin / Sylph / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเราที่ถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้แล้วถ้าเรามี "Bringer of Divine Grace, Epona" อยู่ในดร็อป CC (1).

Blue Scud, Barcgal

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] นำการ์ด "Alfred" หรือ "Blaster" จากในเด็คมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็ค.

Nova Knight, Llew

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

Critical

Pink Comet, Floga

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

Critical

Yggdrasil Successor, Elaine

Royal Paladin / Elf / United Sanctuary

Heal

 

Margal

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

Draw

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือก "Royal Paladin" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Holy Dragon, Religious Soul Saver PR

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO]:[CB (1) & เลือก "Holy Dragon, Religious Soul Saver" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Blaster" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเรามากสุด 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 แล้วถ้าเรามีการ์ด "Blaster" อยู่ในโซล 2 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

Comment

Comment:

Tweet