คำแปล Demonic Advent

posted on 12 Apr 2017 09:47 by hok2322541

Holy Divine Knight, Gancelot Peace Saver GR/SGR

Royal Paladin / Elf / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Alfred" หรือ "Blaster" CC (1) และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ Drive+1 และถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

[CONT](G-Zone):ในเทิร์นของเราถ้าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่เรียร์การ์ดที่มีชื่อ "Blaster Blade" ทุกใบของเราจะได้รับ "[CONT](RC): Resist".

Metapulsar, Mystery-freeze Dragon GR/SGR

Gear Chronicle / Gear Dragon & Zodiac Time Beast / Dark Zone

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB3 :[CB (2)] สับเด็คและไบน์ท็อปเด็คของเรา 4 ใบในสภาพหงายหน้าในเทิร์นนี้ภายในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดที่มีเกรดเหมือนกันกับการ์ดใบที่ไบน์โดยเท็คนี้จากมือลง (GC) ได้และถ้าการ์ดที่เราไบน์จากเท็คนี้มีการ์ดเกรด 3 ยูนิตนี้ใบนี้จะได้รับ Drive+1.

Heroic Divine Knight, Halbwachs RRR/SP

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] คอลการ์ดจากเด็คที่มีเท็ค "Brave" มากสุดตามจำนวนการ์ดที่มีเท็ค "Brave" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเราลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้แล้วสับเด็ค.

[ACT](VC) Brave :[CB (1)] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Goddess of Investigation, Ishtar RRR/SP

Genesis / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO]: Revelation - (VC)

[AUTO](VC):[SB (3) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้การ์ดเกรด 1 หรือมากกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเราตามจำนวนการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000 และถ้าเราไดร์ฟเช็คได้การ์ดที่มีเท็ค "Revelation" [Stand] ยูนิตใบที่เลือก.

Prime Beauty, Amaruda RRR/SP

Genesis / Noble / United Sanctuary

-

[AUTO]: Revelation - VC/RC

[CONT](VC):เราสามารถจ่ายค่าคอสในการ Stride เป็น [SB (3) - การ์ดที่มีเท็ค "Revelation"] ได้.

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (2) ถ้าการ์ดที่ SC จากเท็คนี้เป็นการ์ดที่มีเท็ค "Revelation" จั่วการ์ด 1 ใบและเลือกยูนิตของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

Flare Arms, Ziegenburg RRR/SP

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC): Blaze

[ACT](VC) 1/Turn :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของฝายตรงข้าม 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](VC) 1/Turn GB3 :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือของเราตามจำนวนเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้ายูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Blaze" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ [Stand] ยูนิตนี้และยูนิตนี้จะได้รับ Drive-2.

Dragonic Blademaster "Kouen" RRR/SP

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Blaze

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกและเลือกยูนิตที่มีเท็ค "Blaze" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

[AUTO](VC) GB2 :ในช่วงจบเทิร์นของทุกฝ่ายถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์อยู่เลยเลือกการ์ดเกรด 3 ที่มีเท็ค "Blaze" จากในดร็อปของเรามากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ.

Enma Stealth Rogue, Mujinlord RRR/SP

Nubatama / Demon / Dragon Empire

-

Stride

Domination - [ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของฝ่ายใดก็ได้ตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000 และ [Stand] เรียร์ของฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่เราเลือกและควบคุมยูนิตใบที่เลือกโจมตีแวนของฝ่ายตรงข้ามทีละใบ. (สามารถจ่ายค่าคอสจากเราเพื่อใช้เท็คได้)

One Who Splits Darkness, Bredamouth RRR/SP

Dark Irregulars / Vampire / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC) 1/Turn GB2 Darkness :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกการ์ดบนมือ 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีโซล 10 ใบหรือมากกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดเกรด 0 บน (RC) และในโซลทั้งหมดกลับเข้าเด็คแล้วสับเด็คและเลือกยูนิตของเรา 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้ [Stand] ยูนิตนี้และยูนิตนี้จะได้รับ Drive-2.

One Bathed in Sin, Scharhrot RRR/SP

Dark Irregulars / Vampire / Dark Zone

-

[AUTO](VC):เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถ SC (2) ได้ถ้าทำแล้วในโซลของเรามีการ์ดที่มีเท็ค "Darkness" 4 ใบหรือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](VC/RC) GB2 Darkness :เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีโซล 10 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดเกรด 0 จากมือของตนลง (GC) ได้.

Metapulsar, Avenir Phoenix RRR/SP

Gear Chronicle / Gear Beast & Zodiac Time Beast / Dark Zone

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อป 5 ใบและเลือกการ์ด "Zodiac Time Beast" จากที่โชว์มากสุด 2 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันแล้วนำการ์ดที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

[CONT](VC) GB3 :เรียร์ "Zodiac Time Beast" ของเราทั้งหมดจะได้รับ [Power]+2000.

Divine Fountain Maiden, Lien RR/SP

Royal Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิต "Alfred" หรือ "Blaster" เกรด 3 ที่กำลังถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Witch Queen of Congratulations, Nasturtium RR

Genesis / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1)] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Witch" เลือกยูนิต "Witch" ของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้การ์ดใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 และ "[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตี SC (1)." แล้วถ้าเรามีฮาร์ท 2 ใบยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.

Deity-hunting Black Wolf, Fenrir RR/SP

Genesis / Noble / United Sanctuary

-

[AUTO]:[CB (1) & SB (3)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเปิดท็อป 3 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบขึ้นมือนำอีก 1 ใบเข้าโซลและนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คแล้วถ้าเรามีการ์ดที่มีชื่อ "Fenrir" หงายหน้าอยู่ใน G-Zone CC (1).

Goddess of Adherence, Kibitsuhime RR/SP

Genesis / Noble / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]: Revelation - (GC)

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมือการ์ดใบนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (GC) ถ้าในโซลของเรามี "Goddess of Adherence, Kibitsuhime" อยู่เราสามารถ SC (2) ได้.

Flare Trooper, Dumjid RR/SP

Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[AUTO](VC/RC): Blaze

[CONT](GC):ถ้าเรามี "Flare Trooper, Dumjid" อยู่ในดร็อปยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+15000.

Enma Stealth Dragon, Maguntenbu RR/SP

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

Domination - [ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000 ตามจำนวน G-Zone ของเราที่หงายหน้าอยู่แล้ว [Stand] ยูนิตนั้นและควบคุมยูนิตนั้นโจมตียูนิตใบอื่นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้รีไทร์ยูนิตใบนั้น. (เราสามารถจ่ายค่าคอสของเราเพื่อใช้เท็คได้)