คำแปล Evil Eye Sovereign

posted on 12 Apr 2017 09:46 by hok2322541

Enma Stealth Dragon, Kingoku Tenbu

Nubatma / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

Domination - [AUTO](VC):ในช่วงเริ่มแบทเทิ้ลเฟสของเราเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 1 ใบ [Stand] การ์ดใบที่เลือกและควบคุมยูนิตนั้นโจมตียูนิตใบอื่นของฝ่ายตรงข้าม. (เราสามารถจ่ายค่าคอสเพื่อที่จะใช้เท็คได้)

Secret Message Stealth Hermit, Abudataishi

Nubatama / Human / Dragon Empire

-

G-Guardian

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้าเรามีมือน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Demon Stealth Rogue, Genba

Nubatama / Demon / Dragon Empire

-

Domination - [AUTO](VC) GB1 :[SB (1)] ในช่วงเริ่มแบทเทิ้ลเฟสของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์แถวหน้าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบ [Stand] ยูนิตนั้นและควบคุมยูนิตนั้นโจมตียูนิตใบอื่นของฝ่ายตรงข้าม.

Demon Stealth Dragon, Jakenmyo-ou

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Domination - [AUTO]:ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 1 ใบ [Stand] ยูนิตนั้นและควบคุมยูนิตนั้นโจมตีแวนของฝ่ายตรงข้าม. (เราสามารถจ่ายค่าคอสเพื่อที่จะใช้เท็คได้)

[AUTO](VC/RC) GB1 :ในเทิร์นของเราเมื่อมีเรียร์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโจมตีแวนในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Demon Stealth Dragon, Shiranui "Oboro"

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC):ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราเราสามารถเลือกดร็อปของฝ่ายตรงข้ามได้ 1 ใบถ้าเลือกฝ่ายตรงข้ามคอลการ์ดใบนั้นลง (RC) และในช่วงจบเทิร์นนี้รีไทร์ยูนิตนั้น.

Domination - [AUTO](VC):เมื่อเรา Stride G-Unit เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 1 ใบ [Stand] ยูนิตใบนั้นและควบคุมยูนิตนั้นโจมตียูนิตใบอื่นของฝ่ายตรงข้ามและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000. (เราสามารถจ่ายค่าคอสเพื่อที่จะใช้เท็คได้)

Stealth Dragon, Shibari Kusari

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stealth Dragon, Genkai

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตที่ถูกควบคุมโจมตีถ้าเรามีแวนเป็น "Shiranui" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Stealth Rogue of Dead Souls, Toranaga

Nubatama / Demon / Dragon Empire

-

[ACT](RC):[SB (1)] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000.

Stealth Beast, Kabeitachi

Nubatama / Warbeast / Dragon Empire

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ Intercept ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Stealth Dragon, Gouka

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stealth Dragon, Seizui

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC) GB1 :ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตที่ถูกควบคุมโจมตีในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Stealth Beast, Katarigitsune

Nubatama / Warbeast / Dragon Empire

-

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 3 บนมือ 1 ใบแสดงการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ด "Shiranui" เกรด 3 จากในเด็คมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็คแล้วเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](Hand):ในช่วงที่เราจะทำการทิ้งคอสเพื่อ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

Blockade Stealth Rogue, Matsuba

Nubatama / Demon / Dragon Empire

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้่ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Stealth Dragon, Madoi

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO](RC) GB1 :[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตที่ถูกควบคุมโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและเลือกยูนิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากสุด 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Stealth Dragon, Kokusha

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

Critical

Stealth Fiend, Kakuregama

Nubatama / Warbeast / Dragon Empire

Stand

Stealth Rogue of Ravenousness, Kosode

Nubatama / Demon / Dragon Empire

Heal

Almsgiving Stealth Rogue, Jirokichi

Nubatama / Demon / Dragon Empire

Draw

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกเรียร์ของฝ่ายใดฝายหนึ่งในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Comment

Comment:

Tweet