คำแปล Debut of the Divas

posted on 14 Jun 2017 11:19 by hok2322541

Chouchou, Lillinel

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือหรือนำไปไว้ใต้เด็คได้ถ้าเรานำไปใต้เด็ค 1 ใบเราจั่วการ์ด 2 ใบ.

Chouchou, Palffy

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

G-Guardian

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้าเรามีมือ 3 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Chouchou Debut Stage, Tirua

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อเราสไตร์ด G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อป 1 ใบนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือแล้วถ้าการ์ดใบนั้นคือ "Chouchou" เลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คถ้าเรานำไปใต้เด็ค 1 ใบเราจั่วการ์ด 1 ใบ.

[CONT](VC) GB1 :ในช่วงไรด์เฟสของเราถ้าเรามีเรียร์ 1 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถ Stride ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสในการ Stride.

Chouchou, Pierine

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC/RC):[เลือกเรียร์ "Chouchou" ใบอื่นของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Chouchou, Piorina

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC/RC):เมื่อเรียร์ "Chouchou" ใบอื่นของเรากลับเข้าเด็คในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Chouchou, Torua

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Chouchou, Ayana

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อเรียร์ "Chouchou" ใบอื่นของเรากลับเข้าเด็คเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกการ์ด "Chouchou" จากบนมือมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Chouchou, Listella

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](RC) GB1 :[SB (1) & เลือกเรียร์ "Chouchou" ใบอื่นของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Chouchou, Milda

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[CONT](RC/GC):ถ้าเรามีเรียร์ใบอื่น 1 ใบหรือต่ำกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000/[Shield]+5000.

Chouchou, Sabrina

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Chouchou, Clenes

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือดูท็อป 7 ใบแล้วนำการ์ด "Tirua" จากที่ดูมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็คแล้วถ้าเรานำขึ้นมือ 1 ใบเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบหรือมากกว่าให้มีเกรดรวมกันเท่ากับ 3 หรือมากกว่าแล้วทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](RC):[SB (1) & นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็ค] ในช่วงจบเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Tirua" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Chouchou, Marl

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & เลือกเรียร์ "Chouchou" ใบอื่นของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์ให้แวน "Chouchou" ของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกการ์ดบนมือมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC).

Chouchou, Corrin

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่ถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Chouchou, Resaca

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เลือกเรียร์ "Chouchou" ใบอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Chouchou, Sasha

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้ขึ้นมือ] เมื่อมียูนิต "Chouchou" ใบอื่นของเรากลับเข้าเด็คเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Chouchou, Ietta

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

Critical

Chouchou, Namig

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

Stand

Chouchou, Richell

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

Heal

Chouchou, Pitte

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

Draw

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Comment

Comment:

Tweet