คำแปล Prismatic Divas

posted on 14 Jun 2017 11:24 by hok2322541

Perfect Performance, Ange GR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[CB (2) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเซอร์เคิลที่มีการ์ดอยู่ของทุกฝ่ายยกเว้น (VC) กี่ช่องก็ได้นำการ์ดทุกใบอยู่ในเซอร์เคิลที่เลือกขึ้นมือแล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกนำขึ้นมือจากเท็คนี้แล้วถ้าเรานำขึ้นมือ 5 ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบและถ้านำขี้นมือ 7 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ Drive+1.

Fantastic Passion☆, Pacifica GR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ด "Pacifica" บนมือ 3 ใบที่มีชื่อต่างกันแล้วแสดงการ์ดใบที่เลือกทั้งหมด] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำเรียร์ทุกใบของเราขึ้นมือและเลือกการ์ด "Pacifica" บนมือมากสุด 5 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและในเทิร์นนี้จะได้รับ [Power]+5000 และ "[CONT](RC) GB2 :ยูนิตนี้สามารถโจมตีแวนจากแถวหลังได้.".

Arcadia Star, Coral RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ด "Coral" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Coral" เลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือแล้วนำการ์ดจากในเด็ค 1 ใบเข้าโซลและเลือกเรียร์ของเราตามจำนวนการ์ด "Coral" ที่อยู่ในโซลในเทิร์นนี้เรียร์ใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 แล้วสับเด็ค.

Orient-PR♥ISM, Kaname RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone ที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้หงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "PR♥ISM" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ด "PRISM" จากบนมือมากสุด 2 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเราแล้วคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ไม่ซ้ำช่องกันถ้าเราคอล 3 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

Chouchou Headliner, Lapria RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหย้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone นำการ์ดใบที่เลือกทั้งหมดไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้แล้วจั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดที่เรานำไปไว้ใต้เด็คถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Chouchou" จั่วการ์ดอีก 1 ใบแล้วถ้าเราจั่วการ์ดทั้งหมด 4 ใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดบนมือมากสุด 5 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกัน.

Song of Gracious, Raindear RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้การ์ดเกรด 3 ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Raindear" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือและในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000/Drive+1.

Duo Everlasting, Reit RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[AUTO](VC) LB4 :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือที่มีชื่อซ้ำกัน 3 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Duo" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดใบนี้กลับ G-Zone ในสภาพหงายหน้าและเลือก "Duo Everlasting, Reit" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone มากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือก Strdie ลง (VC) ในสภาพ [Stand] และยูนิตนั้นจะได้รับ Drive-1 และสูญเสียเท็ค [AUTO] ทั้งหมด.

Legendary Idol, Riviere RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของเรามากสุดตามจำนวนการ์ด "Riviere" ที่อยู่ในโซลของเราแล้วในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 และถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 3 ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบและในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.

Full Bright Wish, Shizuku RRR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC/RC) : Harmony

[AUTO]:[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 5 ใบแล้วนำการ์ด "Shizuku" หรือการ์ดเกรด 3 จากที่ดูมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็ค.

[AUTO](VC):เมื่อเราสไตร์ด G-Unit เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[CONT](VC):การ์ดที่มีเกรดดั้งเดิมเป็น 2 ในเด็คทุกใบของเราจะได้รับ Grade+1.".

Chouchou Engage Lead, Platy RR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

G-Guardian

[AUTO]:[SB (1) & เลือกเรียร์ "Chouchou" ของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Highest Society, Citron RR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

G-Guardian

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เลือกการ์ดเกรด 1 หรือมากกว่าบนมือมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) แล้วถ้าคอล 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Wonderful Voice, Lauris RR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC/RC): Harmony

[CONT](VC/RC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Harmony" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 แล้วถ้ายูนิตนี้อยู่ในช่อง (VC) ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและเลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ.

Duo Sprinkle Light, Priani RR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC):[SB (1)] ในช่วงจบเทิร์นของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ด "Duo" ที่มีชื่อเหมือนกันบนมือของเรา 2 ใบหรือมากกว่าแล้วเราสามารถโชว์การ์ดใบที่เลือกได้ถ้าโชว์ 2 ใบหรือมากกว่านำการ์ด "Duo" เกรด 3 จากในเด็คมากสุด 1 ใบที่ไม่ใช่ "Duo Sprinkle Light, Priani" ไรด์ลง (VC) ในสภาพ [Rest] แล้วสับเด็คถ้าไร์ดและเราโชว์การ์ดจากเท็คนี้ 3 ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบ.

Chouchou, Blanche RR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO] GB1 :[SB (1) & เลือกเรียร์ที่มีชื่อ "Chouchou" ใบอื่นของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 4 ใบแล้วนำการ์ด "Chouchou" ที่ไม่ใช่ "Chouchou Blanche" จากที่ดูมากสุด 1 ใบขึ้นมือแล้วสับเด็คถ้านำขึ้นมือ 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Love Collect, Eleanor RR/SP

Bermuda Triangle / Mermaid / Magallanica

-

[AUTO](VC/RC): Harmony

[AUTO] GB1 :[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ขึ้นมือจาก (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำเปิดท็อปเด็คตามจำนวนยูนิตที่มีเท็ค "Harmony" ของเราแล้วนำจากที่ดูมากสุด 1 ใบขึ้นมือแล้วนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Limpid Chorus, Meirin RR/SP