คำแปล Dragon King's Awakening

posted on 04 Jul 2017 22:03 by hok2322541

Dragstrider, Luard GR/SGR

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC) GB2 Ritual7 :[เลือกเรียร์ของเรา 2 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดบนมือกี่ใบก็ได้ทิ้งการ์ดใบที่เลือกแล้วยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 ต่อการ์ดที่ทิ้งจากมือ 1 ใบแล้วถ้าทิ้ง 2 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1/[Drive]+1 และฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลเกรด 1 หรือมากกว่าจากมือลง (GC) ได้.

Evil-eye Hades Emperor, Shiranui "Mukuro" GR/SGR

Nubatama / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

Dominate - [ACT](VC) 1/Turn GB2 :[SB (2) & เลือกการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือกและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] [Stand] แวนของทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามแล้วควบคุมแล้วโจมตีโดยในแบทเทิ้ลนั้นแวนการ์ดใบนั้นจะโจมตีเรียร์ทุกใบของฝ่ายตรงข้าม. (เราจะไดร์ฟเช็คที่เด็คของเราและสามารถใช้เท็คได้โดยจ่ายค่าคอส)

Excite Battle Sister, Stollen RRR/SP

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เราสามารถ SC (1) แล้วดูท็อปเด็คของเราตามจำนวนเรียร์ "Battle Sister" ของเราเราสามารถนำการ์ดที่ดูวางไว้บนเด็คหรือใต้เด็คได้ตามใจชอบ.

[CONT](VC) GB3 :เรียร์ "Battle Sister" ของเราทั้งหมดจะได้รับ [Power]+3000.

Still Water Festival Deity, Ichikishima RRR/SP

Oracle Think Tank / Noble / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] จั่วการ์ด 2 ใบ.

[ACT](VC) 1/Turn GB3 Oracle :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอล G-Guardian และการ์ดเกรด 0 จากบนมือลง (GC) ได้.

Supremacy True Dragon, Claret Sword Helheim RRR/SP

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC):[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อฝ่ายตรงข้ามนำ "Sentinel" หรือ "G-Guardian" ลง (GC) หรือยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็คมากสุดตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone คอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็ค.

Conquering Supreme Dragon, Dragonic Vanquisher "VBUSTER" RRR/SP

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

Stirde

[ACT](VC) 1/Turn :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์และดร็อปของตนอย่างละ 1 ใบไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพหงายหน้าแล้วถ้าเรามีเรียร์มากกว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกยูนิตของเรามากสุด 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

[CONT](VC) GB3 ThunderStrike7 :ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+5000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1/[Drive]+1.

Eradicator, Dragonic Descendant "Sigma" RRR/SP

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC):[CB (1) - "Eradicator"] เมื่อมี G-Unit ชื่อดั้งเดิมเป็น "Eradicator" Stride เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+10000 และ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้ [Stand] ยูนิตนี้จะได้รับ [Drive]+1.".

[AUTO](RC) 1/Turn GB1 :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ [Stand] ยูนิตนี้.

Dragonic Vanquisher "SPARKING" RRR/SP

Narukami / Thunder Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC) ThunderStrike4 :ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเรา CC (1) หรือ SC (1) และฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดในดร็อปของตน 1 ใบไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพหงายหน้า.

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดในดร็อปของตน 1 ใบไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพหงายหน้าแล้วถ้า G-Unit ที่เรา Stride มีเท็ค "ThunderStrike" ฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกและไบน์ในสภาพหงายหน้า.

Chronodragon Gearnext RRR/SP

Gear Chronicle / Gear Dragon & Zodiac Time Beast / Dark Zone

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้หงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) 1/Turn :ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Gear Dragon" เลือก "Zodiac Time Beast" บนมือหรือในช่อง (RC) รวมกันมากสุด 3 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้และถ้านำกลับเข้าเด็ค 3 ใบ [Stand] ยูนิตนี้และยูนิตนี้จะได้รับ [Drive]-2.".

[CONT](VC) GB4 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีครั้งที่ 2 ในแบทเทิ้ลนั้นยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Drive]+1.

Midsummer Flower Princess, Lieta RRR/SP

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ดบนมือมากสุด 1 ใบนำเข้าโซลแล้วยูนิตนี้จะได้รับชื่อเหมือนกับโซลทุกใบแล้วนำการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตจากในเด็คมากสุดตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone +1  คอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็คแล้วถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตของเรา 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Plumeria Flower Maiden, Sharl RRR/SP

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" เราสามารถ "เปิดท็อป 7 ใบแล้วนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตของเราจากที่ดูมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และสับเด็ค.".

Bloom - [AUTO](RC) GB1 :เมื่อมียูนิตที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตนี้ใบอื่นลง (RC) เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+4000 และ "Boost".

Battle Sister, Florentine RR

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ดูท็อป 1 ใบแล้วนำที่ดูไปไว้บนเด็คหรือใต้เด็คได้.

[AUTO](VC):[CB (1) - "Battle Sister"] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 2 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบขึ้นและนำอีก 1 ใบไปไว้บนเด็คหรือใต้เด็คแล้วเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ "[CONT](VC):เรียร์ "Battle Sister" ทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+3000.".

Battle Sister, Marmalade RR

Oracle Think Tank / Elf / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้แล้วถ้าเรามี "Battle Sister, Marmalade" อยู่ในดร็อปของเราถ้าเรามีการ์ดบนมือ 3 ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถจั่วการ์ดได้ 1 ใบ.

Supremacy Dragon, Claret Sword Dragon Revolt RR/SP

Oracle Think Tank / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อปเด็คเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเกรด 1 มากสุด 2 ใบแล้วนำเกรด 1 จากในนั้น 1 ใบคอลลง (RC) แล้วนำอีกใบขึ้นมือและสับเด็ค.

[AUTO](VC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้ถูกโจมตีเลือกเรียร์เกรด 1 ของเรา 1 ใบเราสามารถย้ายการ์ดใบที่เลือกไปช่อง (GC) ได้ถ้าย้ายแล้วเราไม่มีเรียร์อยู่เลยในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Dragwizard, Naoise RR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 Ritual3 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ดูท็อป 5 ใบแล้วนำการ์ดเกรด 1 จากที่ดูมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้รีไทร์ยูนิตนั้นแล้วถ้ายูนิตที่คอลมีเท็ค "Ritual" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และถ้ายูนิตนั้นเป็นเกรด 1 ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Stealth Beast, Tamahagane "Metsu" RR

Nubatama / Warbeast / Dragon Empire

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) ไบน์ท็อปเด็คมากสุด 1 ใบในสภาพคว่ำหน้า. (เจ้าของการ์ดที่ถูกไบน์ในสภาพคว่ำเท่านั้นที่สามารถดูดาร์ดที่ถูกไบน์ได้)

[AUTO](RC) 1/Turn GB1 :[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตที่ถูกควบคุมโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่ถูกไบน์ในสภาพคว่ำของเรา 1 ใบเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000.

True Eradicator, Bravesky Linchu RR

Narukami / Human / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC)1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ "Eradicator" ของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Eradicator" ฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 2 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรารีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียร์เหลืออยู่เราจั่วการ์ด 1 ใบ.

Strong Lightning Circular Blade, Gliselle RR

Narukami / Human / Dragon Empire

-<