Touken Ranbu -Hanamaru- (G-THD01)

posted on 12 Oct 2017 23:26 by hok2322541

Ishikirimaru -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Ootachi / -

-

Stride

[AUTO](VC):[SB (1) & เลือก "Ishikirimaru -Hanamaru-" ที่คว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีและยูนิตนี้ของเราทุกใบอยู่ในสภาพ [Rest] เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000/[Drive]+1.

Tsurumaru Kuninaga -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Tachi / -

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[SB (1) & เลือก "Tsurumaru Kuninaga -Hanamaru-" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+10000 ตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าใน G-Zone.

Mikazuki Munechika -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Tachi / -

-

Stride

[AUTO](VC) Shinken Hissatsu :[CB (1) & เลือก "Mikazuki Munechika -Hanamaru-" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตแถวหน้าของเรา 3 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000 แล้วถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 3 หรือมากกว่าเลือกเรียร์ของเรา 3 ใบ [Stand] และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

Iwatooshi -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Naginata / -

-

G-Guardian

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 ตามจำนวน "Heal" ในดร็อปของเรา.

Uguisumaru -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Tachi / -

-

[AUTO](VC/RC) Shinken Hissatsu :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามี "Token Danshi - Tachi" ใบอื่นอยู่ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Heshikiri Hasebe -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

[CONT](VC/RC):ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 ในการโจมตีครั้งแรกของเทิร์นเรา.

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วนำการ์ด "Hanamaru" จากมือมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Izuminokami Kanesada -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana /-

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ดูท็อปของเรา 4 ใบแล้วแสดงการ์ด "Hanamaru" เกรด 1 จากที่ดูมากสุด 1 ใบแล้วเราสามารถ CB (1) ถ้าทำคอลการ์ดใบที่แสดงลง (RC) แล้วสับเด็ค.

Nitou Kaigan - [AUTO](RC):[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ถูกบูสต์โดย "Touken Danshi - Wakizashi" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Yamabushi Kunihiro -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Tachi / -

-

[AUTO](RC) Shinken Hissatsu :[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้จั่วการ์ด 1 ใบแล้วนำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็ค.

Shishiou -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Tachi / -

-

[CONT](VC/RC):การ์ดใบนี้ไม่รับผลเล็งเป้าจากเท็คการ์ดของฝ่ายตรงข้าม.

[ACT](VC/RC) 1/Turn :[เลือกการ์ด "Hanamaru" บนมือมากสุด 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] จั่วการ์ด 1 ใบแล้วในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Doudanuki Masakuni -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

-

[ACT](RC) Shinken Hissatsu :[SB (1)] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Horikawa Kunihiro -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Dabshi - Wakizashi / -

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ดูท็อปของเรา 4 ใบแล้วนำการ์ด "Hanamaru" เกรด 2 จากที่ดูมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คแล้วถ้าคอล 1 ใบเลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกเข้าโซล. (ถ้าการ์ดบนมือของเรามี 0 ใบเราสามารถเลือกไม่นำเข้าโซลได้)

Nitou Kaigan - [AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้กับ "Touken Danshi - Uchigatana" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Yamanbagiri Kunihiro -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

-

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์เพื่อโจมตีแวนถ้าเรามีแวนเป็น "Hanamaru" เกรด 3 หรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Nikkari Aoe -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Wakizashi / -

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้แล้วถ้าเรามี "Nikkari Aoe -Hanamaru-" อยู่ในดร็อปดูท็อปของเรา 1 ใบแล้วนำการ์ดใบนั้นไปไว้บนท็อปหรือเข้าโซล.

Yamatonokami Yasusada -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO](RC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์ให้กับ "Hanamaru" เราสามารถ SC (1) ได้ถ้าทำเราสามารถนำยูนิตนี้เข้าโซลถ้าทำ CC (1).

Ookurikara -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

Draw

Kasen Kanesada -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

Stand

Imanotsurugi -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Tantou / -

Heal

Mutsunokami Yoshiyuki -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

Critical

[CONT](Hand):ในช่วงที่เราจะจ่ายค่าคอสเพื่อ Stride G-Unit "Hanamaru" ถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อนับเป็นเกรด 3 ได้.

Taroutachi -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Ootachi / -

-

Stride

[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีนำ "Jiroutachi -Hanamaru-" จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.

Jiroutachi -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Ootachi / -

-

[AUTO](VC/RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวน "Taroutachi -Hanamaru-" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone หรือช่อง (VC) แล้วถ้าไม่มีการ์ดหงายหน้าอยู่ในดาเมจโซน CC (1).

Nagasone Kotetsu -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana / -

-

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามียูนิต "Touken Danshi - Uchigatana" หรือ "Touken Danshi - Wakizashi" ใบอื่นอยู่ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Urashima Kotetsu -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Wakizashi / -

-

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ดูท็อปเด็คของเรา 5 ใบแล้วแสดงการ์ด "Hanamaru" เกรด 3 หรือ 2 จากที่ดูมากสุด 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือและสับเด็คแล้วถ้านำขึ้นมือ1 ใบเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

Hachisuka Kotetsu -Hanamaru-

Touken Ranbu / Touken Danshi - Uchigatana/ -

Critical

Comment

Comment:

Tweet