คำแปล Messiah Dragon of Rebirth

posted on 15 Oct 2017 22:20 by hok2322541

Genesis Dragon, Bearing Messiah

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์แถวหลังของฝ่ายใดก็ได้ 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ 1 ใบอันล็่อคการ์ดใบที่เลือก.

Close Rip Gleam, Lady Healer

Link Joker / Cyberoid / Star Gate

-

G-Guardian

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้ามีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าทำยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000 แล้วถ้าเรามีแวนเป็น "Messiah" ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Alter Ego Neo Messiah

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

[AUTO](VC):ถ้าเรา Stride G-Unit "Messiah" เลือกการ์ดบนมือมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และเลือกเรียร์ของทุกฝ่ายมากสุดฝ่ายละ 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](VC) GB2 :[SB (1)] ในช่วงจบเทิร์นของเราถ้าในเทิร์นนี้มีการ์ดอันล็อคจากเท็คการ์ดของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 2 ใบ.

Alter Ego Messiah

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือกและเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

[AUTO](VC) GB2 :[SB (1)] เมื่อมีการ์ดอันล็อคเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Restrain Dragon

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

[AUTO](RC):[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] เมื่อมีการ์ดอันล็อคเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำล็อคการ์ดใบนั้น.

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

Albedo Condor

Link Joker / Cyber Beast / Star Gate

-

Arrester Messiah

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Messiah" เกรด 3 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC):[ล็อคยูนิตนี้] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์แถวหลังของฝ่ายใดก็ได้มากสุด 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือก.".

Metal Layer Messiah

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

[CONT](RC):ยูนิตนี้จะไม่สามารถถูกล็อคได้โดยเท็คการ์ด.

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อมีการ์ดถูกล็อคหรืออันล็อคในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Great Wall

Link Joker / Cyber Golem / Star Gate

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ Intercept แล้วมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Destiny Dealer

Link Joker / Cyber Beast / Star Gate

-

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 3 บนมือ 1 ใบแสดงการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ด "Messiah" เกรด 3 จากในเด็คมากสุด 1 ใบขึ้นมือและสับเด็คแล้วเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](Hand):ในขณะที่เราจะจ่ายค่าคอสเพื่อ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

Dunamis Messiah

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

[AUTO](RC) GB1 :[SB (1)] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่ถูกล็อคอยู่มากสุด 1 ใบอันล็อคและล็อคยูนิตนี้แล้วเลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+4000.

Olverse Pangolin

Link Joker / Cyber Beast / Star Gate

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเรา 1 ใบแล้วในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Binding Heavy Star, Cluster Mine

Link Joker / Cyberoid / Star Gate

-

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] ในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์แล้วโจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำทุกฝ่ายเลือกเรียร์ของตน 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือก.

Neon Messiah Aurion

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO]:[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตนี้อันล็อคแล้วเรามีแวนเป็น "Messiah" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Spicule Shark

Link Joker / Cyber Beast / Star Dragon

Critical

Long Sword of the Ancient Planet, Broadsword

Link Joker / Cyberoid / Star Gate

Stand

Forbidden Child of Reaction

Link Joker / Cyber Fairy / Star Gate

Heal

Beloved Child of Superstring Theory

Link Joker / Cyber Fairy / Star Gate

Draw

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรามากสุด 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+3000.

Comment

Comment:

Tweet