คำแปล Rondeau of Chaos & Salvation

posted on 15 Oct 2017 22:22 by hok2322541

Genesis Dragon, Harmonics Neo Messiah GR/SGR

Link Joker / Messiah / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC) GB3 :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็นเผ่า "Messiah" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำอันล็อคการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ทุกใบและยูนิตของเราทุกใบที่ถูกอันล็อคด้วยเท็คนี้จะได้รับ [Power]+5000 และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกอันล็อคด้วยเท็คนี้แล้วถ้าอันล็อค 5 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดเกรด 1 หรือมากกว่าจากมือลง (GC) ได้.

Death Star-vader, Chaos Breaker Deluge GR/SGR

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB3 :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Chaos" ฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือของตน 2 ใบคอลลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันในสภาพล็อคแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดในดาเมจ 4 ใบหรือต่ำกว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ของตน 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกลงดาเมจของตนในสภาพคว่ำหน้า.

Genesis Dragon, Basaltis Messiah RRR/SP

Link Joker / Messiah / Link Joker

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็นเผ่า "Messiah" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์กับการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ของฝ่ายใดก็ได้อย่างละ 1 ใบต่อการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเราแล้วเราสามารถอันล็อคหรือล็อคการ์ดใบที่เลือกได้ถ้าอันล็อคการ์ด 1 ใบหรือมากกว่าเราจั่วการ์ด 1 ใบ.

Death Star-vader, "Omega Fall" Glendios RRR/SP

Link Joker / Cyber Golem / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ "Я" ของเรา 2 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ฝ่ายตรงข้ามนำการ์ดในดาเมจของตนคอลลง (RC) ในสภาพล็อคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ซ้ำช่องกันแล้วเลือกการ์ดในดร็อปของตนตามจำนวนการ์ดที่ตนคอลจากดาเมจลง (RC) ด้วยเท็คนี้นำการ์ดใบที่เลือกลงดาเมจของตนแล้วฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถอันล็อคการ์ดของตนในเอ็นเฟสถัดไปได้.

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1)] จั่วการ์ด 1 ใบยิง 1 ดาเมจใส่ยูนิตนี้.

Death Star-vader, Glueball Dragon RRR/SP

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Star-vader" ฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตนตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเราแล้วล็อคการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](VC) GB3 :ยูนิต "Star-vader" แถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+3000 ต่อการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ของฝ่ายตรงข้าม.

Deliberate Deletor, Ahodayen RRR/SP

Link Joker / Alien / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ "Deletor" ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Deletor" Delete แวนของฝ่ายตรงข้ามทุกใบและในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+2000.

Star-vader, Chaos Breaker Crisis RRR/SP

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

[AUTO](VC):[CB (1) - "Star-vader"] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือเรา Stride G-Unit "Star-vader" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือก.

[AUTO](VC):เมื่อมีการ์ดของฝ่ายตรงข้ามอันล็อคแล้วในเทิร์นนี้ยังไม่มียูนิตถูกรีไทร์โดยเท็คของยูนิตนี้เราสามารถเลือกยูนิตที่ถูกอันล็อค 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Darkjet Deletor, Greiend RRR/SP

Link Joker / Alien / Star Gate

-

[ACT](VC):[CB (1) - "Deletor" & เลือกเรียร์ "Deletor" ของเรา 2 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] Delete แวนของฝ่ายตรงข้ามทุกใบ.

[AUTO](VC):เมื่อเรา Stride G-Unit "Deletor" เปิดท็อปเด็ค 1 ใบแล้วถ้าการ์ดใบนั้นเป็น "Deletor" คอลการ์ดใบนั้นลง (RC) และถ้าไม่ใช่ให้นำลงดร็อปแล้วเลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดในดร็อปของตน 2 ใบแล้วไบน์การ์ดใบที่เลือกในสภาพคว่ำหน้า.

Lady Fencer of the Mass Transfer RR

Link Joker / Cyberoid / Star Gate

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) หรืออันล็อคแล้วเรามีแวนเป็น "Messiah" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีแวนเป็น "Messiah" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (1) และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 แล้วในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้ล็อคยูนิตนี้.

Star-vader, Colony Maker RR

Link Joker / Cyber Fairy / Star Gate

-

[AUTO]:[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Link Joker" และฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ด "Star-vader" เกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.

Star-vader, Strange Dragon RR

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้ามีแวนเป็น "Chaos" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์เพื่อโจมตีแวนฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์ของตน 1 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือกถ้าไม่สามารถล็อคได้ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.".

[CONT](RC) GB1 :ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ยูนิตนี้จะได้รับ "Boost".

Globule Dober RR

Link Joker / Cyber Beast / Star Gate

-

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อการ์ดใบนี้อันล็อคในช่วงเอ็นเฟสของเราหรือจากเท็คแวนของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ CC (1).

Star-vader, Metonaxe Dragon RR

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้บูสต์แล้วฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ 2 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000 และเมื่อจบแบทเทิ้ลนี้ถ้าโจมตีฮิตแวนเลือกการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบการ์ดใบที่เลือกจะไม่สามารถอันล็อคได้ในเอ็นเฟสถัดไปของฝ่ายตรงข้าม.

Prayer Child of Steady State Cosmo RR/SP

Link Joker / Cyber Fairy / Star Gate

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิต "Messiah" ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[ACT](Drop Zone) GB1 :[ไบน์การ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้า & เลือกเรียร์ของเรา 2 ใบล็อคการ์ดใบที่เลือก] จั่วการ์ด 1 ใบ.

Ironclad Star-vader, Thorium RR/SP

Link Joker / Cyberoid / Star Gate

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิต "Star-vader" ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้และถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ถูกล็อคอยู่ 3 ใบหรือมากกว่าเราสามารถจั่วการ์ดได้ 1 ใบ.

Remove Deletor, Igarga RR

Link Joker / Alien / Star Gate

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าทำเลือกยูนิต "Deletor" ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[AUTO](Drop Zone):[ไบน์การ์ดใบนี้ในสภาพคว่ำหน้า] เมื่อแวนของฝ่ายตรงข้ามถูก Delete เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิต "Deletor" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

Nebula Dragon, Cyclic Dragon R

Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้ามแถวหน้าและหลังอย่างละ 1 ใบล็๋อคการ์ดใบที่เลือก.".

Genesis Machine Deity, Desthagen R

Link Joker / Cyber Golem / Star Gate